WILSKRACHT | WILLPOWER

In februari heb ik naar aanleiding van mijn Procrastination collectie m’n nieuwsbrief lezers een gratis dosis Willpower gegeven in de vorm van een printbaar lucifersdoosje. Het idee zat al maanden in mijn hoofd. Ik wilde het wel uitwerken, maar het kwam er gewoon niet van. Er was niet voldoende wilskracht in mij aanwezig om spontaan een wilskracht doosje te maken. Door er een belofte van te maken aan m’n nieuwsbrief lezers, had ik uiteindelijk wel de motivatie om het te doen.

Een stok achter de deur kan dus in bepaalde situaties helpen. Maar er zijn ook heel wat situaties te noemen waarin de motiverende kracht van Wil het laat afweten. Zo probeer ik al 15 jaar op deze kracht mijn ideale gewicht te bereiken met helaas het tegenovergestelde resultaat. Op het moment dat de stok achter de deur verdwenen is of niet meer werkt, blijkt wilskracht een onbetrouwbare bron te zijn.

Ik stel me bij wilskracht altijd een soort superheld bij voor, die je te hulp schiet op het moment dat hem nodig hebt. Het leuke aan het woord wilskracht is, dat het zich uitstekend leent om te veranderen in de superheldenterm: Wils kracht ofwel de kracht van Wil.

Helaas is de Wil die ik ken meer een duveltje uit een doosje dan een held, hij doet niets of je drijft je tot het uiterste. Onthoud één ding heel goed als het om deze anti-held gaat: Jij bent niet zwak, Wil is gewoon een rotzak! Je hebt Wils magische kracht helemaal niet nodig. Bekijk het vanuit een ander perspectief. Maak elke dag – trouw – kleine, laagdrempelige stapjes en wees vooral mild voor jezelf. Daar kom je een stuk verder mee dan met Wils kracht!

Onthoud één ding heel goed als het om deze anti-held gaat: Jij bent niet zwak, Wil is gewoon een rotzak!

WIl je de Engelse versie van dit printbare “duveltje uit een lucifersdoosje” hebben, abonneer je dan op de SPPP PU nieuwsbrief en krijg onbeperkt toegang tot alle nieuwsbrief freebies.


In February, in response to my Procrastination collection, I gave my newsletter readers a free dose of Willpower in the form of a printable matchbox. This idea had been in my head for months. I wanted to work it out, but it just didn’t come together. There wasn’t enough willingness in me to spontaneously create a willpower matchbox. By making it a promise to my newsletter readers, I finally did have the motivation to do it.

This kind of pressure can be useful in certain situations. But there are also many situations where the motivating power of Will fails. For example, I have been trying to reach my ideal weight for 15 years now with unfortunately the opposite result. The moment the pressure is gone or no longer works, Will Power turns out to be an unreliable source.

I always picture willpower as a kind of superhero who comes to your rescue the moment you need it. The fun thing about the word willpower is that it lends itself perfectly to being turned into the superhero name: Will Power.

Unfortunately, the Will I know is more like a jack-in-the-box than a hero, he doesn’t do anything or he drives you to the edge. Remember one thing very well when it comes to this anti-hero: You are not weak, Will is actually just a jerk! You don’t need Will’s magic power at all. Look at it from a different angle. Make small, low-key steps every day – faithfully – and above all, be gentle with yourself. That will get you a lot further than mister Will Power!

Remember one thing very well when it comes to this anti-hero: You are not weak, Will is actually just a jerk!

If you want the English version of this printable Will Power box subscribe to the SPPP PU newsletter and get unlimited access to all newsletter freebies.