BLOG | BLOG

Schrijven en vormgeven zijn mij twee grootste passies op het gebied van expressie. Ik vind het fijn om mijn dagelijkse bevindingen, struggles en creatieve gedachten op papier te ordenen en daarvoor de juiste woorden vinden. Al schrijf ik over mezelf, ik schrijf dit niet alleen voor mezelf. Ik vind het belangrijk om m’n ervaringen te delen, vooral omdat ze eerlijk, puur en absoluut niet altijd even succesvol zijn.

Writing and designing are my two greatest passions of expression. I enjoy organizing my daily observations, struggles and creative thoughts on paper and searching for the right words to describe them. Even though I write about myself, I don’t write this just for myself. I find it important to share my experiences, especially because they are honest, pure and definitely not always successful.