BLOG | BLOG

Schrijven en vormgeven zijn mijn twee grootste passies op het gebied van expressie. Ik vind het fijn om bevindingen, struggles en creatieve gedachten op papier te ordenen en daarvoor de juiste woorden te vinden. Al schrijf ik over mezelf, ik schrijf dit niet alleen voor mezelf. Ik vind het leuk om m’n ervaringen te delen op een eerlijke en pure manier, dus ook als ze niet succesvol zijn.

Writing and design are my two greatest passions in the field of expression. I enjoy organizing findings, struggles and creative thoughts on paper in order to find the right words for them. Even though I write about myself, I don’t write this just for myself. I enjoy sharing my experiences in an honest and pure way, even if they are not successful.