Tag archieven: DIY

Van schets naar ontwerp | from sketch to pattern

In mijn blog over Trash to stash! liet ik zien hoe eenvoudig en inspirerend het is om met zelfgemaakte stempels patroontjes op oud, gebruikt of verpakkingspapier te maken. Als je net als ik ontwerper bent, is de volgende stap snel gemaakt; het digitaliseren van je ontwerp! Een patroon kan een mooie basis zijn voor digitale ondergronden (papers) of voor bepaalde elementen als buttons e.d. Je kunt je ontwerp natuurlijk ook laten afdrukken op papier, textiel, behang en noem maar op! Ik zie hier wel een leuk inpakpapiertje in.

In my blog about Trash to stash! I showed how easy and inspiring it is to create patterns on old, used or packaging paper with homemade stamps. If you are a designer like me, the next step is quickly made; digitizing your design! A pattern can be a nice basis for digital backgrounds (papers) or for certain elements like buttons etc. You can also have your design printed on paper, textile, wall paper etc. You name it! I can see a nice wrapping paper in this.

er

Trash to stash!

Inspiratie ligt bij mij niet altijd voor het oprapen. Er zijn tijden dat ik weinig tot geen inspiratie heb. In mijn hoofd blijf ik dan in dezelfde dingen hangen en kom ik geen stap verder. Juist als ik in een inspiratieloze fase zit is het belangrijk om uit mijn hoofd te komen door domweg creatieve dingen te gaan doen. Een laagdrempelige activiteit die voor mij altijd werkt stash van trash maken. Ik bewaar vaak verpakkingsmaterialen en stukken neutraal (afval) papier dus trash zat! Met zelfgemaakte stempels en wat verf of inkt stempel ik op de papiertjes en ga daar vervolgens omheen of doorheen werken met stift, pen en stukjes papier. Meestal neem ik een thema dat al in mijn hoofd zit en waar ik vertrouwd mee ben, vanuit dat thema dienen zich vaak weer nieuwe ideeën aan. Vaak verwerk ik deze papiertjes weer in een groter geheel zoals een junk-journal bijvoorbeeld. Als ik dan in mijn junk-journal ook nog eens met woord associaties aan de gang ga, is succes verzekerd.

Inspiration is not always there for me. There are times when I have little or no inspiration. In my head I keep getting stuck in the same things and I don’t make any progress. Especially when I am in a non-inspiration phase, it is important to get out of my head by simply doing creative things. An easy to do activity that always works for me is making stash of trash. I often save packaging materials and pieces of neutral (waste) paper, so there’s plenty of trash! I use homemade stamps and some paint or ink to stamp on the pieces of paper and then work around or through them with marker, pen and pieces of paper. I usually take a theme that is already in my head and that I am familiar with, and from that theme new ideas often arise. I often incorporate these pieces of paper into a larger piece such as a junk-journal. If I then also start working with the word associations in my junk-journal, success is guaranteed.

Kroontjes papier | Royal paper

Foam stempels zijn makkelijk te maken en ontzettend decoratief! Op de foto hieronder heb ik een saaie rol inpakpapier opgeleukt met acrylverf, fineliner en goudstift. In mijn volgende post zal ik laten zien wat dit papiertje allemaal bij mij aan creatieve inspiratie heeft los gemaakt… | Foam stamps are easy to make and very decorative! In the photo below, I’ve turned a boring roll of wrapping paper with acrylic paint, fineliner and gold marker in gorgeous royal crown patterned paper. In my next post I will show you how this piece of paper has triggered me in terms of creative inspiration…

Mini kerststal | Small nativity scene

Dit schattige kerststalletje heb ik gemaakt van 6 kraaltjes en een steen… Het is heel eenvoudig en snel te maken en daarnaast ook nog eens een leuk klein cadeautje om te geven tijdens of rond de kerstdagen. | I have made this cute nativity scene from 6 beads and a stone… It is very easy and quick to make and also a nice little gift to give during or around Christmas.