Tag archieven: digital scrapbook

APR 23 – DIGITAAL PU NIEUWS | DIGITAL PU NEWS

“Mijn gedachten zijn als een vogelnest.”

Ik ben zo trots! Dit is SPPP’s grootste collectie ooit…. En het was zo leuk om te maken. Sommige producten zijn bijna als vanzelf ontstaan, het gemak en het plezier van het maken van deze collectie was echt een zegen! Het gaf me zoveel energie en inspiratie.

“Er zijn al zoveel producten met vogelnestjes en het lente thema. Daarom wil ik er een andere draai aan geven. Ik vergelijk een vogelnestje met een drukke geest en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Zonder tekst is dit een echte lente collectie, met tekst krijgt het een andere, diepere betekenis.”

De Metaphors: Bird’s Nest collectie is daarom echt een heel divers product. Zoals je misschien al weet, werk ik graag in lagen – dat wil zeggen, bij elk product dat ik maak, denk ik na over de mogelijke toepassingen ervan, zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Zoals in de productbeschrijving staat, kun je de essentials (elementen) en de papersr gebruiken om prachtige pagina’s met een lente thema te maken, maar als je de teksten en woorden aan je pagina toevoegt, krijgt je werk een heel andere betekenis waarmee je kunt reflecteren als in een art journal. Dit kan bijvoorbeeld door je idee over je ideeën in dit thema uit te drukken en te genieten van het proces van nadenken en creatief bezig zijn.


“My mind is like a bird’s nest.”

I am so excited! This is SPPP’s biggest collection ever…. And it was so much fun to make. Some products emerge almost naturally, the ease and joy of making this collection was a real blessing! It gave me so much energy and inspiration.

“There are already so many products with bird’s nests and the spring theme. That’s why I want to put a different spin on it. I compare a bird’s nest with a busy mind and the challenges that come with it. Without text, this is a true spring collection, with text a different, deeper meaning.”


The Metaphors: Bird’s Nest collection is therefore really a very diverse product. As you may already know, I love to work in layers – that is, with every product I make, I think about its possible uses both in a literal and figurative sense. As mentioned in the product description, you can use the essentials (elements) and the papers to create beautiful pages with a spring theme, but if you add the expressions to your page, your work takes on a whole different meaning allowing you to reflect as in an art journal by expressing your idea about your ideas in this theme, for example, and enjoy the process of being creative.

APR 9 – DIGITAAL PU NIEUWS | DIGITAL PU NEWS

Het kan zijn dat je dit product al eerder bij Digiscrap gezien hebt. Vanaf nu is de Layout Templates Kit 6 ook beschikbaar bij PBP. Het is één van mijn grootste favorieten!


You may have seen this product before, as I have sold it before at Digiscrap and now is the Layout Templates Kit 6 also available at PBP. One of my all time favorites!

APR 1 – DIGITAAL CU NIEUWS | DIGITAL CU NEWS

Vanwege de Aprils Fool’s aktie bij PBP heb ik in plaats van één, twee CU April 2024 Bits packs gemaakt en een paper pack – Messy Paper Mix 2. Deze actie loopt 3 dagen…


Because of the Aprils Fool’s action at PBP, instead of one, I made two CU April 2024 Bits packs and a paper pack – Messy Paper Mix 2. This promotion runs for 3 days…

https://pickleberrypop.com/shop/Studio-Pix-Prints-CU/

MAR 29 – DIGITAAL PU NIEUWS | DIGITAL PU NEWS

Er is een nieuwe collab in de SPPP shop. Let’s Shine Together is een samenwerking met Bellisae en Chunlin Designs.


There is a new collab product in the SPPP shop. Let’s Shine Together is a collaboration with Bellisae and Chunlin Designs.

Bekijk de collectie | Check out the collection

MAR 19 – DIGITAAL CU NIEUWS | DIGITAL CU NEWS

Het nieuwste IIWII product van de CU IIWII (It Is What It Is) collectie is uit. De materialen die hiervoor worden gebruikt, worden normaal gesproken door de meesten van ons weggegooid. Ik zie er de schoonheid van in en vind het een uitdaging om er digitale producten van te maken.


The latest IIWII product from the CU IIWII (It Is What It Is) collection is released. The materials used for this are normally discarded by most of us. I see the beauty of it and find it a challenge to make digital products from it.

http://pickleberrypop.com/shop/CU-March-2024-IIWII.html

FEB 27 – DIGITAAL CU NIEUWS | DIGITAL CU NEWS

De IIWII (It Is What It Is) collectie is letterlijk wat het is. Ik speel graag met vormen. De materialen die ik hiervoor gebruik, worden normaal gesproken door de meesten van ons weggegooid. Ik zie er de schoonheid van in en vind het een uitdaging om er kunstige producten van te maken. Stukken stof, papier en karton alles wordt zorgvuldig geselecteerd, verwerkt, gescand en indien nodig bewerkt tot IIWII elementen.


The IIWII (It Is What It Is) collection is literally what it is. I like to play with shapes. The materials I use for this are normally thrown away by the majority of us. I see their beauty and find it a challenge to use them to make art products. Pieces of fabric, paper and cardboard are carefully selected, processed, scanned and if needed, reworked into IIWII elements.

https://pickleberrypop.com/shop/CU-February-2024-IIWII.html

FEB 27 – DIGITAAL NIEUWS | DIGITAL NEWS

Er is een nieuw product in de SPPP shop, de Together templates kit. In de maand maart komt deze kit langs in een uitdaging op het forum, maar daarover later meer….


There is a new product in the SPPP store, the Together templates kit. In the month of March, this kit will come along in a challenge on the forum, but more on that later….l

FEB 20 – DIGITAAL NIEUWS | DIGITAL NEWS

“…Om eerlijk te zijn, toen mijn oog op het BBD kleurschema van deze maand viel, wist ik in eerste instantie niet wat ik ermee wilde maken. Hoewel ik de kleuren erg mooi vond, voelde ik er geen klik mee in de zin van een thema.”

Het is weer Berry Big Deal tijd! Het is me gelukt om er iets interessants van te maken. Om eerlijk te zijn, toen mijn oog op het BBD kleurschema van deze maand viel, wist ik in eerste instantie niet wat ik ermee wilde maken. Hoewel ik de kleuren erg mooi vond, voelde ik er geen klik mee in de zin van een thema. Vaak als dingen me niet helemaal duidelijk zijn, komt mijn uitstelgedrag weer naar boven… Daarom voelde het thema – uitstelgedrag – zo toepasselijk voor deze collectie.

Hoewel sommigen van ons er meer last van zullen hebben dan anderen, denk ik dat we allemaal bekend zijn met het probleem. Dit thema kan een nuttig (zelf)reflectiemiddel zijn voor bijvoorbeeld een digitaal artjournal project, maar je kunt het ook gebruiken om leuke- of serieuzere layouts mee te maken die gaan over het gedrag van je tieners, of je echtgenoot, of wie dan ook…
Veel plezier! x Femke

P.S. in mijn volgende nieuwsbrief geef ik je een gratis dosis wilskracht…


“…To be honest, when my eyes caught this month’s BBD color scheme, I didn’t initially know what I wanted to make with it. Even though I really liked the colors, I didn’t felt a click – in terms of a theme – with it.

It’s Berry Big Deal time again! I managed to make something interesting out of it. To be honest, when my eyes caught this month’s BBD color scheme, I didn’t initially know what I wanted to make with it. Even though I really liked the colors, I didn’t felt a click – in terms of a theme – with it. Often when things are not quite clear to me, my procrastination habit pops up again… That’s why the theme of procrastination felt so appropriate for this collection.

Although some of us will be more affected by it than others, I think we are all familiar with the problem. This theme can be a helpful (self) reflection tool for a digital art journal project – for example, but you can also use it to create fun- or more serious layouts that deal with the behavior of your teenagers, or your spouse, or anyone else…
Have fun! x Femke

P.S. in my next newsletter I will give you a free dose of willpower…

Bekijk de hele collectie | Check out the complete collection

FEB 7 – DIGITAAL PU NIEUWS | DIGITAL PU NEWS

In eerste instantie was de Layout Templates series bedoeld om met echte elementen te laten zien hoe je verschillende lay-outs kunt maken. Omdat de focus bij dit product op de lay-outs ligt, heb ik besloten dat ik vanaf deze versie de hele serie Layout Templates ga maken met gebruikte elementen in plaats van nieuwe elementen. Vaak bevatten mijn nieuwe producten elementen en papers die ik graag nog eens zou gebruiken in een andere vorm of context en dit is de perfecte manier om dat te doen! Bij de hele serie betaal je vanaf nu alleen voor de templates. Je krijgt de elementen en achtergrond(en) van mij als bonus. Je kunt de lay-outs natuurlijk gebruiken zoals ze zijn, ze aanvullen of vervangen door andere producten. Voel je vrij om te leren door te experimenteren!

“Bij de hele serie betaal je vanaf nu alleen voor de templates. Je krijgt de elementen en achtergrond(en) van mij als bonus.

Deze Layout Templates – kit 5 heeft een korting van 25% voor een beperkte tijd. Als je je hebt aangemeld voor de SPPP PU nieuwsbrief, ontvang je deze week ook 25% korting op mijn top 3 template producten.

Initially, the Layout Templates series was intended to show with real elements how to make different layouts. Since the focus with this product is on the layouts, I decided that from this version onward, I will create the entire Layout Templates series with used elements instead of new elements. Often my new products include elements and papers that I would love to use again in a different form or context and this is the perfect way to do so! With the whole series from now on, you only pay for the templates. You get the elements and background(s) from me as a bonus. You can of course use the layouts as they are, supplement them or replace them with other products. Feel free to learn by experimenting!

“With the whole series from now on, you only pay for the templates. You get the elements and background(s) from me as a bonus.”

This Layout Templates – kit 5 has a 25% discount for a limited time. If you have signed up for the SPPP PU newsletter, you will also receive 25% off my top 3 template products this week.

https://pickleberrypop.com/shop/Layout-Templates-kit-5.html

Mijn top 3 template products: | My top 3 template products:

https://pickleberrypop.com/shop/Black-And-White-Layout-Templates.html

https://pickleberrypop.com/shop/Layout-Templates-Kit-1.html

https://pickleberrypop.com/shop/Layout-Templates-Kit-2.html

FEB 7 – DIGITAAL CU NIEUWS | DIGITAL CU NEWS

Deze Messy Circle Papers zijn zo leuk om mee te werken! Ik ben helemaal verliefd geworden op deze imperfecte papers. Dit digitale pakket bevat 6 achtergrond papers met – verrassing, verrassing – een rommelig cirkelontwerp. Heb je je aangemeld voor de SPPP CU nieuwsbrief, Dan ontvang je deze week een korting van 25% op dit product en op geselecteerde producten.

These Messy Circle Papers are so much fun to work with! I totally fell in love with these imperfect papers. This digital package includes 6 background papers with – surprise, surprise – a messy circle design. If you have signed up for the SPPP CU newsletter, you will receive this week a 25% discount on this product and selected products.

https://pickleberrypop.com/shop/CU-Messy-Circle-Papers.html