Categoriearchief: INSPIRATIE | INSPIRATION

Inspiratie & ideeën | Inspiration & ideas – ©2020-2024 Studio PIX+ Prints

SCRAPBOOK LAYOUT – PROCRASTINATION

Deze onderstaande layout heb ik in Photoshop gemaakt met de SPPP Procrastination collectie. Deze layout, gaat net als de hele collectie over uitstelgedrag. Iets waar ik regelmatig mee te dealen heb…

Persoonlijk houd ik van rommelige layouts met een duidelijke boodschap, waarin niets perfect of clean is. Het leuke hieraan is, dat elke ontwerper een eigen smaak en visie op scrapbook heeft, waardoor er altijd wel een stijl is die jou aanspreekt. Je kunt met de *BBD (Berry Big Deal) voordelig collecties aanschaffen van verschillende designers. Het voordeel hiervan is, dat alle designers het zelfde kleurschema gebruiken waardoor de collecties qua kleur perfect bij elkaar passen. Zo kun je een geheel je eigen mix maken en je eigen stijl ontwikkelen.

Kijk hier eens in de shop bij de ontwerpers van Pickleberrypop en hier in de Pickleberrypop gallery waar onze super creatieve klanten en de *creatieve teamleden hun creaties tonen.

*BBD (Berry Big Deal): Eke 3e dinsdag van de maand komt Pickleberrypop met een winkelwijde BBD sale. Alle designer collecties zijn gemaakt met hetzelfde kleurpalet waardoor de collecties onderling goed gecombineerd kunnen worden.

*CT (Creative Team): Het creatieve team helpt de ontwerpers aan mooie layouts. Het zijn zeer getalenteerde dames en heren met heel veel ervaring op het gebied van (digitaal) scrapbook.


I created this layout featured below in Photoshop using the SPPP Procrastination collection. This layout, like the whole collection is about procrastination. Something I have to deal with on a regular basis….

Personally, I like messy layouts with a clear message, where nothing is perfect or clean. The great thing about this is, that each designer has their own taste and vision of scrapbook, so there is always a style that appeals to you. With the *BBD (Berry Big Deal) you can buy collections from different designers at a discount. The advantage of this is that all designers use the same color scheme so the collections match perfectly. In this way you can create your own mix and develop your own style.

Check out the Pickleberrypop designers’ shop over here and here in the Pickleberrypop gallery here where our super creative customers and the *creative team members show their creations.

*BBD (Berry Big Deal): Every 3rd Tuesday of the month, Pickleberrypop comes out with a store-wide BBD sale. All designer collections are made with the same color palette making the collections easy to mix and match.

*CT (Creative Team): The creative team helps the designers by creating beautiful layouts. They are very talented ladies and gentlemen with a lot of experience in the field of (digital) scrapbooking.

SCRAPBOOK LAYOUT – HEART WARMING WINTER

Deze onderstaande layout heb ik in Photoshop gemaakt met de Heart Warming Winter collectie. Het voordeel van een programma als Photoshop is dat je met lagen werkt. Door elk element schaduw te geven, ontstaat er diepte net als bij “echt” scrapbook werk. Digitale layouts kunnen overal in- en op afgedrukt worden zoals op kaarten bijvoorbeeld, in een fotoboek, op een canvas of op textiel… Met het huidige aanbod van fotoproducten zijn er heel veel leuke en interessante mogelijkheden om van je digitaal gemaakte layout iets persoonlijks, tastbaars en bijzonders te maken.

I created this layout listed below in Photoshop using the Heart Warming Winter collection. The benefit of a program like Photoshop is that you work with layers. Shading each element creates depth just like “real” scrapbook work. Digital layouts can be printed in and on anything such as cards for example, in a photo book, on a canvas or on fabric… With the current range of photo products, there are lots of fun and interesting possibilities to turn your digitally created layout into something personal, tangible and very special.

NIEUWSBRIEF 23/01/24 | NEWSLETTER 24/01/23

Vorig jaar schreef ik een boek over de problemen die ik heb met het volbrengen van taken. Door mijn ADD heb ik vaak moeite om uit mijn hoofd te komen. Ik heb ideeën genoeg, maar in de meeste gevallen komen ze er niet uit. Dit zorgt voor frustratie. Het geeft me het gevoel dat ik nergens kom. Vooral omdat veel van mijn ideeën zo leuk zijn – al zeg ik het zelf! De meeste van mijn ideeën hebben te maken met mijn verlangen om wat warmte en vriendelijkheid te verspreiden door kleine, schattige of lieve – zelfgemaakte – cadeautjes te maken en weg te geven. Dat is mijn manier om te laten zien dat ik aan iemand denk. Soms maak ik een kleine partij attenties om weg te geven aan mensen om me heen. Dat kan zonder reden zijn, omdat ik het leuk vind om dingen te geven of omdat ik iemand een warm hart wil toedragen, bijvoorbeeld. Speciaal voor jou en mijn andere nieuwsbrieflezers heb ik een gratis sjabloon gemaakt met een leuk cadeau-idee. Wie ga jij hiermee bemoedigen? Beloof me dat je de eerste voor jezelf maakt…

Last year I wrote a book about the struggles I have with accomplishing tasks. Because of my ADD, I often have trouble getting out of my head. I have plenty of ideas, but in the most cases they don’t come to fruition. This brings frustration. It makes me feel like I’m not getting anywhere. Especially since many of my ideas are so fun – if I do say so myself! Most of my ideas have to do with my desire to spread some warmth and kindness by making and giving away small, cute or sweet – homemadegifts. That’s my way of showing that I am thinking of someone. Sometimes I make a small batch of attentions to give away to people around me. This can be for no reason, because I like to give things, or because I want to give someone a warm heart, for example. Especially for you and my other newsletter readers, I made a free template with a nice gift idea. Who are you going to encourage with this? Promise me you’ll make the first one for yourself

Heb je deze nieuwsbrief gemist? Abonneer je dan snel hier en ontvang de eerstvolgende keer een link naar dit gratis sjabloon.

Did you miss this newsletter? Then subscribe here and get a link to this free template next time.

MINI KERSTSTAL | SMALL NATIVITY SCENE

Dit schattige kerststalletje heb ik gemaakt van 6 kraaltjes en een steen… Het is heel eenvoudig en snel te maken en daarnaast ook nog eens een leuk klein cadeautje om te geven tijdens of rond de kerstdagen.

I have made this cute nativity scene from 6 beads and a stone… It is very easy and quick to make and also a nice little gift to give during or around Christmas.