Categoriearchief: INSPIRATIE | INSPIRATION

Inspiratie & ideeën | Inspiration & ideas – ©2020-2024 Studio PIX+ Prints

LATEN WE ROMMELIG DOEN | LET’S GO MESSY

Ik host deze maand een uitdaging op Pickleberrypop (PBP) en pas op, want het wordt een behoorlijke rommelige uitdaging…

Eerst wil ik je iets vertellen
Toen onze zoon ouder werd, was ik mijn doel om te scrappen kwijt. Mijn inspiratie werd minder en ik merkte dat ik niet meer genoot van scrapbook…. Dit maakte me verdrietig, maar motiveerde me ook om op zoek te gaan naar een manier om weer van scrapbooken te genieten. Ik nam elementen en papier uit al mijn producten (PU tot CU) en maakte er persoonlijke scrapbookpagina’s van over mijn (innerlijke) leven. Ik stelde mezelf simpele vragen als “Wat vind ik eigenlijk leuk?” en “Wat vind ik echt leuk om te doen?”. Hierdoor ontdekte ik dat scrapbook een geweldige manier is om jezelf beter te leren kennen en zich daarom heel goed leent voor volwassen onderwerpen. Scrapbook kan ook een heel goed hulpmiddel zijn om gevoelens en emoties te uiten… >>> Ga naar de uitdaging als je meer wilt weten.

“Hierdoor ontdekte ik dat scrapbook een geweldige manier is om jezelf beter te leren kennen en zich daarom heel goed leent voor volwassen onderwerpen. Scrapbook kan ook een heel goed hulpmiddel zijn om gevoelens en emoties te uiten…


I’m hostig a challenge this month at Pickleberrypop (PBP) and beware cause it’s gonna be quite a messy challenge…

First, I would like to tell you something
As our son got older, I had lost my purpose for scrapping. My inspiration became less and I noticed that I was not enjoying scrapbook anymore…. That made me sad, yet also motivated me to look for a way to enjoy scrapbook again. I took elements and papers from all of my products (PU to CU) and turned them into personal scrapbook pages about my (inner) life. I asked myself simple questions like “What do I actually like?” and “What do I really love to do?” Through this, I discovered that scrapbook is a great way to get to know yourself better and therefore lends itself very well to adult topics. Scrapbook can also be a very good tool for expressing feelings and emotions… >>> Go to the challenge if you want to know more.

“Through this, I discovered that scrapbook is a great way to get to know yourself better and therefore lends itself very well to adult topics. Scrapbook can also be a very good tool for expressing feelings and emotions…”

ange02.jpgSCRAPBOOK LAYOUT – HIWHI | IIWII

Ik vind het heerlijk om met digitale elementen en papier te spelen en dingen te laten gebeuren. Het is een geweldige en schone manier om te experimenteren met kleur en compositie. Er is altijd genoeg en het geeft geen rommel. Lekker laagdrempelig dus!

Als abstract (non figuratief) mixed media beoefenaar valt het niet mee om met niets te boeien. Als de compositie en kleuren rammelen, dan wordt het niets. Hetzelfde geldt ook voor scrapbook zonder foto’s. Zonder centerpiece is het werk zielloos en leeg. Als werk niet als nuttig of als een reflectie van de realiteit bestempeld kan worden, ben je de mainstream over het algemeen al gauw kwijt. Een kunstwerk zonder hart is dood. Er valt nog heel wat over dit onderwerp te zeggen en te beargumenteren. Dat leg ik voor nu even lekker naast me neer.

In ieder geval, om er voor te zorgen dat m’n zicht op compositie, kleurwaarden en kleurgebruik beter wordt, is het heel leuk en nuttig (ja,ja) om digitaal met “niets” iets te maken. Gewoon wat elementen die aanspreken gebruiken en heerlijk schuiven totdat het beeld plezierig is om naar te kijken. Heerlijk en ontspannen om te doen. En weet je wat het leuke hieraan is? Het Is Wat Het Is (HIWHI)… En het ziet er achteraf naar uit – als ik mijn werkstuk nader bekijk – dat ik een doorbraak heb bereikt door buiten m’n kader te treden en op weg ben naar het grote onbekende.

“En het ziet er achteraf naar uit – als ik mijn werkstuk nader bekijk – dat ik een doorbraak heb bereikt door buiten m’n kader te treden en op weg ben naar het grote onbekende.”

Lekker hoor die ongestructureerde chaos! Het zal mij benieuwen waar dit avontuur me brengt. In ieder geval, de kramp is er uit!


I love playing with digital elements and paper and making things happen. It’s a great and clean way to experiment with color and composition. There’s always plenty and it doesn’t create a big mess. So nice and easy accessible!

As an abstract (non figurative) mixed media practitioner, it’s not easy to captivate with nothing. If the composition and colors are crap, it will be nothing. The same goes for scrapbook without pictures. Without a centerpiece, the work is soulless and empty. If work cannot be labeled as useful or as a reflection of reality, you generally lose the mainstream quickly. A work of art without a heart is dead. There is a lot to say and argue about this subject. I will set that aside for now.

In any case, to make sure that my understanding of composition, color values and use of color improves, it is so much fun and useful (yes,yes) to make something digitally with “nothing”. Just using some elements that appeal and shifting around until the image is pleasing to look at. Delightful and relaxing to do. And you know what the fun part of this is? It Is What It Is (IIWII)… And in retrospect, it looks – when I review the work I have made – that I have made a breakthrough by stepping out of the box and heading into the great unknown.

“And in retrospect, it looks – when I review the work I have made – that I have made a breakthrough by stepping out of the box and heading into the great unknown.”

Great, this unstructured chaos! I wonder where this adventure will take me. In any case, the cramp is gone!

SCRAPBOOK LAYOUT – TOGETHER TEMPLATES

Ik vind templates heel handig voor een snelle start. Als voorbeeld heb ik in de lay-outs hieronder drie verschillende SPPP collecties ieder met de Together templates kit gebruikt. De eerste collectie die ik heb gebruik is Find Your Way, de tweede (meer dramatisch) is Both Sides en de laatste is More Self-love Please.


I find templates very handy for a quick start. As an example, I have used three different SPPP collections each with the Together templates kit in the layouts below . The first collection I used is Find Your Way, the second (more dramatic) is Both Sides and the last is More Self-love Please.

NIEUWSBRIEF 27/02/24 | NEWSLETTER 24/02/27

Een gratis dosis wilskracht – ik heb deze gratis printable speciaal gemaakt voor de lezers van mijn SPPP nieuwsbrief. Dit pakket bevat in totaal 1 printable (brief) in PSD/JPG bestandsformaat. Houd de freebies in de gaten, want er komen er zeker meer aan! En de voorgaande Freebies blijven beschikbaar.


A free dose of willpower – I made this free printable especially for my SPPP newsletter readers. This package contains in total 1 printable (letter) in PSD/JPG file format. Keep an eye on the freebies because there are definitely more to come! And the previous Freebies remain available.

SCRAPBOOK LAYOUT – PROCRASTINATION

Deze onderstaande layout heb ik in Photoshop gemaakt met de SPPP Procrastination collectie. Deze layout, gaat net als de hele collectie over uitstelgedrag. Iets waar ik regelmatig mee te dealen heb…

Persoonlijk houd ik van rommelige layouts met een duidelijke boodschap, waarin niets perfect of clean is. Het leuke hieraan is, dat elke ontwerper een eigen smaak en visie op scrapbook heeft, waardoor er altijd wel een stijl is die jou aanspreekt. Je kunt met de *BBD (Berry Big Deal) voordelig collecties aanschaffen van verschillende designers. Het voordeel hiervan is, dat alle designers het zelfde kleurschema gebruiken waardoor de collecties qua kleur perfect bij elkaar passen. Zo kun je een geheel je eigen mix maken en je eigen stijl ontwikkelen.

Kijk hier eens in de shop bij de ontwerpers van Pickleberrypop en hier in de Pickleberrypop gallery waar onze super creatieve klanten en de *creatieve teamleden hun creaties tonen.

*BBD (Berry Big Deal): Eke 3e dinsdag van de maand komt Pickleberrypop met een winkelwijde BBD sale. Alle designer collecties zijn gemaakt met hetzelfde kleurpalet waardoor de collecties onderling goed gecombineerd kunnen worden.

*CT (Creative Team): Het creatieve team helpt de ontwerpers aan mooie layouts. Het zijn zeer getalenteerde dames en heren met heel veel ervaring op het gebied van (digitaal) scrapbook.


I created this layout featured below in Photoshop using the SPPP Procrastination collection. This layout, like the whole collection is about procrastination. Something I have to deal with on a regular basis….

Personally, I like messy layouts with a clear message, where nothing is perfect or clean. The great thing about this is, that each designer has their own taste and vision of scrapbook, so there is always a style that appeals to you. With the *BBD (Berry Big Deal) you can buy collections from different designers at a discount. The advantage of this is that all designers use the same color scheme so the collections match perfectly. In this way you can create your own mix and develop your own style.

Check out the Pickleberrypop designers’ shop over here and here in the Pickleberrypop gallery here where our super creative customers and the *creative team members show their creations.

*BBD (Berry Big Deal): Every 3rd Tuesday of the month, Pickleberrypop comes out with a store-wide BBD sale. All designer collections are made with the same color palette making the collections easy to mix and match.

*CT (Creative Team): The creative team helps the designers by creating beautiful layouts. They are very talented ladies and gentlemen with a lot of experience in the field of (digital) scrapbooking.

SCRAPBOOK LAYOUT – HEART WARMING WINTER

Deze onderstaande layout heb ik in Photoshop gemaakt met de Heart Warming Winter collectie. Het voordeel van een programma als Photoshop is dat je met lagen werkt. Door elk element schaduw te geven, ontstaat er diepte net als bij “echt” scrapbook werk. Digitale layouts kunnen overal in- en op afgedrukt worden zoals op kaarten bijvoorbeeld, in een fotoboek, op een canvas of op textiel… Met het huidige aanbod van fotoproducten zijn er heel veel leuke en interessante mogelijkheden om van je digitaal gemaakte layout iets persoonlijks, tastbaars en bijzonders te maken.

I created this layout listed below in Photoshop using the Heart Warming Winter collection. The benefit of a program like Photoshop is that you work with layers. Shading each element creates depth just like “real” scrapbook work. Digital layouts can be printed in and on anything such as cards for example, in a photo book, on a canvas or on fabric… With the current range of photo products, there are lots of fun and interesting possibilities to turn your digitally created layout into something personal, tangible and very special.

NIEUWSBRIEF 23/01/24 | NEWSLETTER 24/01/23

Vorig jaar schreef ik een boek over de problemen die ik heb met het volbrengen van taken. Door mijn ADD heb ik vaak moeite om uit mijn hoofd te komen. Ik heb ideeën genoeg, maar in de meeste gevallen komen ze er niet uit. Dit zorgt voor frustratie. Het geeft me het gevoel dat ik nergens kom. Vooral omdat veel van mijn ideeën zo leuk zijn – al zeg ik het zelf! De meeste van mijn ideeën hebben te maken met mijn verlangen om wat warmte en vriendelijkheid te verspreiden door kleine, schattige of lieve – zelfgemaakte – cadeautjes te maken en weg te geven. Dat is mijn manier om te laten zien dat ik aan iemand denk. Soms maak ik een kleine partij attenties om weg te geven aan mensen om me heen. Dat kan zonder reden zijn, omdat ik het leuk vind om dingen te geven of omdat ik iemand een warm hart wil toedragen, bijvoorbeeld. Speciaal voor jou en mijn andere nieuwsbrieflezers heb ik een gratis sjabloon gemaakt met een leuk cadeau-idee. Wie ga jij hiermee bemoedigen? Beloof me dat je de eerste voor jezelf maakt…

Last year I wrote a book about the struggles I have with accomplishing tasks. Because of my ADD, I often have trouble getting out of my head. I have plenty of ideas, but in the most cases they don’t come to fruition. This brings frustration. It makes me feel like I’m not getting anywhere. Especially since many of my ideas are so fun – if I do say so myself! Most of my ideas have to do with my desire to spread some warmth and kindness by making and giving away small, cute or sweet – homemadegifts. That’s my way of showing that I am thinking of someone. Sometimes I make a small batch of attentions to give away to people around me. This can be for no reason, because I like to give things, or because I want to give someone a warm heart, for example. Especially for you and my other newsletter readers, I made a free template with a nice gift idea. Who are you going to encourage with this? Promise me you’ll make the first one for yourself

Heb je deze nieuwsbrief gemist? Abonneer je dan snel hier en ontvang de eerstvolgende keer een link naar dit gratis sjabloon.

Did you miss this newsletter? Then subscribe here and get a link to this free template next time.

MINI KERSTSTAL | SMALL NATIVITY SCENE

Dit schattige kerststalletje heb ik gemaakt van 6 kraaltjes en een steen… Het is heel eenvoudig en snel te maken en daarnaast ook nog eens een leuk klein cadeautje om te geven tijdens of rond de kerstdagen.

I have made this cute nativity scene from 6 beads and a stone… It is very easy and quick to make and also a nice little gift to give during or around Christmas.