Over Studio Pix+ Prints

Welkom bij Studio Pix+ Prints!

Mijn naam is Femke, de ontwerpster achter Studio Pix+ Prints (SPPP). Onder deze naam ontwerp ik (op hobbymatige basis) digitale scrapbook artikelen en verder artjournal ik graag. Op mijn website vertel ik je graag alles over artjournalen en probeer ik elke week een bericht hierover te posten. Naast artjournaling blog ik ook over digitaal scrapbook en toon ik mijn nieuwe SPPP producten.

In 2011 ben ik onder de naam Dutchdots begonnen met het ontwerpen van digitale scrapbook producten bij Digiscrap.nl. Vanaf 2017 ontwerp ik producten (nog steeds bij Digiscrap.nl) onder de naam Studio Pix+ Prints. Het woord Pix staat voor pixels, dIt is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Echte dingen maken en deze verwerken in digitale producten. Prints staat voor printen, dat maakt het digitale weer fysiek. Het “digitale” fysiek maken doe ik door het ontwerpen van printklare artikelen of (artjournal) papers voor hybride gebruik.


Alles wat in mijn winkel staat is altijd geschikt voor persoonlijk gebruik (PU)!


Daarnaast heb ik een ruim assortiment aan producten die ook geschikt zijn voor klein commercieel gebruik (CU). Met de prijsopbouw van mijn producten houd ik hier rekening mee, alle prijzen zijn standaard PU (basis). Voor CU geldt een opslag variërend van 50% – 100% op de basisprijs. Sommige producten bied ik alleen voor CU gebruik aan, dat komt omdat het product dan exclusief voor ontwerpers gemaakt is. Dit kan vanwege de toepassingsmogelijkheden zijn (producten met puur een ontwerp functie) of omdat het product al via een andere wijze op PU basis wordt aangeboden. Soms is het niet rendabel (vanwege de hoeveelheid bijvoorbeeld) om een product voor de basis PU prijs aan te bieden maar is het wel een interessant product voor ontwerpers, deze verkoop ik dan alleen met een CU licentie. Lees wel van tevoren eerst de (CU) voorwaarden voordat je besteld, de link naar mijn voorwaarden staat rechts onderaan deze site. Als je SPPP producten wilt gebruiken voor CU projecten die niet onder klein commercieel gebruik vallen neem dan gerust contact met mij op via: femke@studiopixplusprints.nl.

Bijna alle teksten op deze site worden aanvankelijk in het Nederlands geschreven en vervolgens ook naar het Engels vertaald (met behulp van “Google vertaal” en een beetje van mijzelf). De Engelse vertaling staat schuingedrukt onder de Nederlandse tekst. Verder is Studio Pix+ Prints is ook actief op Pinterest en Instagram met voorbeelden en ideeën.

Ik wens je heel veel craft, scrap en art plezier!

Groetjes Femke

Welcome and information about Studio Pix+ Prints

My name is Femke, I am the designer behind Studio Pix+ Prints (SPPP). Under this name I design (on a hobby basis) digital scrapbook articles and I also like artjournal. On this website I like to tell you all about artjournaling and I will try to post a message about this every week. In addition to artjournaling, I also blog about digital scrapbook and show my new SPPP products.

In 2011 I started designing digital scrapbook products at Digiscrap.nl under the name Dutchdots. From 2017 I design products (still at Digiscrap.nl) under the name Studio Pix + Prints. The word Pix stands for pixels, this is an important part of my work. Make real things and process them into digital products. Prints stands for printing, which makes the digital physical again. I make the “digital” physical by designing print-ready products or (artjournal) papers for hybrid use.


Everything in my shop is suitable for personal use (PU)!


In addition, I have a wide range of products that are also suitable for small commercial use (CU). With the price structure of my products I keep this in mind, all prices are standard PU (basic). For CU a surcharge of 50% – 100% applies to the basic price. Some products I only offer for CU use, that is because the product is made exclusively for designers. This may be because of the application possibilities (products with a purely design function) or because the product is already offered in a different way on a PU basis. Sometimes it is not profitable (because of the quantity for example) to offer a product for the basic PU price, but it is an interesting product for designers, I only sell this with a CU license. Read the (CU) conditions before you order, the link to my conditions is at the bottom right of this site. If you want to use SPPP products for CU projects that do not fall under small commercial use, please contact me via: femke@studiopixplusprints.nl.

Almost all texts on this site are initially written in Dutch and then also translated into English (using “Google translation” and a bit of myself). The English translation is in italics under the Dutch text. Studio Pix+ Prints is also active on Pinterest and Instagram with examples and ideas.

I wish you a lot of craft, scrap and art fun!

Kind regards, Femke