Over Studio PIX+ Prints | About Studio PIX+ Prints

“De SPPP stijl is een eigenzinnige mix van lekker rommelig, bewuste imperfectie en een flinke dosis authentieke creativiteit…”

Hoi mijn naam is Femke, ik ben zelfstandig vormgever en werk onder de naam Studio PIX+ Prints (SPPP). Wat in 2011 als een digitale scrapbook hobby begon, groeide langzaam uit naar een veel breder concept. In de afgelopen dertien jaar, ben ik heel wat obstakels tegengekomen. Perfectionisme is daar één van. Vanwege perfectionisme ben ik – om dit te doorbreken – gaan werken met oud papier en ander afval materiaal. Hiervan maakte ik onder andere junk journals met daarin imperfecte tekeningen opgevuld met handletters en abstract mixed media werk. Ik heb hierdoor geleerd mijn eigen pad te volgen vooral als het gaat om het uitdenken en ontwikkelen van ideeën. Het resultaat hiervan is, dat mijn producten onderscheidend en alles behalve mainstream zijn. Ik volg mijn hart en mik niet op de grote getallen maar blijf mijn missie trouw en dat is: mooie producten maken voor wie hier blij van wordt. Daarnaast hoop ik dat mijn producten een mooi hulpmiddel zijn voor mensen die – net als ik – de wereld om hun heen een klein beetje mooier en vriendelijker willen maken.

Ik heb twee webshops bij Pickleberrypop van waaruit ik digitale producten verkoop om mee te scrapbooken, te ontwerpen of te artjournalen. Één shop voor producten die zijn gemaakt voor persoonlijk gebruik (PU) en één shop met producten voor commercieel gebruik (CU).

Al mijn eigen SPPP producten zijn A.I. vrij, dat wil zeggen dat ik geen afbeeldingen gebruik die door A.I. gegenereerd of geschreven zijn. PU producten als collabs die ik samen met andere designers maak kunnen echter wel A.I.gegenereerde inhoud bevatten.

Studio PIX+ Prints – persoonlijk gebruik shop (hobby)
Studio PIX+Prints – commercieel gebruik shop (designers)


“The SPPP style is a quirky blend of pleasant messiness, intentionally imperfect, and a good dose of authentic creativity...”

Hi my name is Femke, I am an independent designer working under the name Studio PIX+ Prints (SPPP). What started in 2011 as a digital scrapbook hobby, slowly grew into a much broader concept. Over the past thirteen years, I’ve encountered many obstacles. Perfectionism is one of them. Because of perfectionism, I started working – to overcome this – with old paper and other trash material. From this I made, among other things, junk journals containing imperfect drawings filled with handletters and abstract mixed media work. Through this I learned to follow my own path especially when it comes to thinking out and developing ideas. As a result, my products are distinctive and anything but mainstream. I follow my heart and do not aim for the big numbers but stay true to my mission and that is: making beautiful products for those who are happy with them. I also hope that my products are a nice tool for people who – like me – want to make the world around them a little bit more beautiful and friendly.

I have two webshops at Pickleberrypop from which I sell digital products for scrapbooking, designing or artjournaling. One shop for products made for personal use (PU) and one shop with products for commercial use (CU).

All of my own SPPP products are A.I. free, meaning I do not use images generated or written by A.I. However, PU products like collabs that I create with other designers may contain A.I.generated content.

Studio PIX+ Prints – personal use shop (hobby)
Studio PIX+Prints – commercial use shop (designers)

Just a funny wordplay in dutch: Home is where the deer is… Heart is “hart” in dutch. “Hart” differs one vowel from “hert” which means deer.