Over Studio PIX+ Prints (SPPP) | About Studio PIX+ Prints (SPPP)

De SPPP stijl is een eigenzinnige mix van lekker rommelig, bewuste imperfectie en een flinke dosis authentieke creativiteit…

Als autonoom ontwerper van SPPP maak ik graag van (afgedankt) papier, junk journals, imperfecte tekeningen met tekst en handletters en abstract mixed media werk. Ik doe dus vooral wat ik leuk vind en zoek het liefst naar schoonheid in dingen die niet vanzelfsprekend als mooi of bijzonder aangemerkt worden. Schoonheid in het onverwachte geeft vaak een heel interessant en spannend beeld; krachtig en kwetsbaar tegelijk.

Als creatief individu heb ik behoefte aan een eigen, expressieve, onderscheidende vorm van “zijn”. Ik ben per slot van rekening net als jij een uniek schepsel met eigen ideeën en talenten. Ik geniet ervan om uit te zoeken wat ik oprecht van binnenuit mooi vind en ambieer geen gecultiveerde stijl volgens een bepaald concept, trucjes of een (onhaalbare) norm (die slechts aan weinigen is voorbehouden). Mijn missie is om mijn stijl te blijven ontwikkelen door nog meer mooie producten te maken voor wie hier net als ik heel blij van wordt. Daarnaast hoop ik dat mijn producten een mooi hulpmiddel zullen zijn voor mensen die net als ik op zoek zijn naar een eigenzinnige, creatieve, uitlaatklep.

“Ik ging tijdens mijn zoektocht van het-hoort-zo, perfecte setjes van drie (van hetzelfde), trendy (massa) producten, realistische tekeningen en netjes binnen de lijntjes kleuren naar rommelig, rauw, stoer, bold, contrastrijk, gekras, textuur, zelfgemaakte imperfecte cadeautjes en abstract werk. Geloof me, ik word steeds meer mijzelf! Of iedereen daar even blij mee is? Eh…Dat weet ik niet…lol… Ik in ieder geval wel!”

Sinds 2011 heb ik een webwinkel bij Digiscrap.shop en verkoop digitale ontwerp-, artjournal,- en scrapbook producten. Veel van mijn PU producten hebben een algemeen thema, maar laten daarnaast genoeg ruimte om zelf te bepalen waar je (digitale) kunstwerk over gaat. Het thema in mijn meest recente producten worden voornamelijk gegeven door de teksten in plaats van de elementjes. Tevens heb ik een webwinkel bij Digiscrap voor echte, tastbare producten die ik zelfgemaakt of ontworpen heb: SPPP – Art, cards & more…

SPPP producten komen voor in twee licentie opties: persoonlijk gebruik (PU) licentie of een commercieel gebruik (CU) licentie. Commerciële SPPP producten beperken zich niet tot de scrapbook branche alleen, ze zijn ook zeer geschikt voor andere design projecten. Wil je meer hierover weten? Lees dan eerst mijn CU licentie voorwaarden. Bij vragen kun je mailen naar: femke@studiopixplusprints.nl.

Ik hoop je met mijn verhaal, website en producten te inspireren en wil je heel graag laten zien dat creativiteit een ontdekkingsreis is naar je eigen unieke “ik”. Combineer, experimenteer, speel, ontdek en verwonder!


“The SPPP style is a quirky blend of pleasant messiness, intentionally imperfect, and a good dose of authentic creativity...”

As an autonomous designer of SPPP I like to make things from (waste) paper, junk journals, imperfect drawings with text and handlettering and abstract mixed media work. So I mostly do what I like and prefer to look for beauty in things that are not naturally considered beautiful or special. Beauty in the unexpected often gives a very interesting and exciting appearance; powerful and vulnerable at the same time.

As a creative individual, I need my own expressive, distinctive form of “being.” After all, like you, I am a unique creature with my own ideas and talents. I enjoy finding out what I truly love from the inside out and do not aspire to a cultivated style according to a certain concept, tricks or an (unachievable) standard ( which is only reserved for a few). My mission is to continue to develop my style by creating even more beautiful products for those who, like me, are very happy with this. In addition, I hope that my products will be a great tool for people who, like me, are looking for a quirky, creative way to express themselves.

“I went during my search from it-supposed-to-be-this-way, perfect sets of three (of the same kind), trendy (mass) products, realistic drawings and neat coloring within the lines to messy, raw, bold, contrasting, scratched, textured, homemade imperfect gifts and abstract work. Believe me, I’m becoming more and more me! Whether everyone is equally happy about that? Um…I don’t know…lol… I am!”

Since 2011, I have a webshop at Digiscrap.shop and sell digital designs, art journal, and scrapbook products. Many of my PU products have a general theme, but leave enough space to decide for yourself what your (digital) artwork is about. The theme in my most recent products is mainly given by the texts instead of the elements. I also have a webshop at Digiscrap for real, tangible products that I made or designed myself: SPPP – Art, cards & more…

SPPP products come with two licensing options: a personal use (PU) license or a commercial use (CU) license. Commercial SPPP products are not limited to the scrapbook industry alone, they are also very suitable for other design projects. Would you like to know more about this? Please read my CU license conditions first. If you have any questions, you can mail to: femke@studiopixplusprints.nl.

I hope to inspire you with my story, website and products and would love to show you that creativity is a journey of discovery to your own unique “me”. Combine, experiment, play, discover and be amazed!d!

Home is where the dear is…