Auteursarchief: Studio Pix+ Prints

Verkoop Digitale producten | Sale Digital products

SPPP ontwerpt digitale producten voor persoonlijk gebruik (PU/S4O) en producten die geschikt zijn voor commercieel gebruik (CU/S4H). De SPPP stijl is eigenzinnig, lekker rommelig, junk journal-achtig, niet perfect, beetje rauw, soms een klein tikje filosofisch, authentiek creatief, waarbij de thema’s niet op de voorgrond staan, maar het vormgeven op de eerste plaats komt.

Studio PIX+ Prints gelooft sterk in de kracht van eigen authentiek werk. Daarom komen er steeds vaker algemene producten in junk journal stijl voor persoonlijk- en commercieel gebruik in de webshop. Recycling is in de fysieke wereld niet meer weg te denken en beïnvloed hiermee ook de digitale wereld qua trends en stijl. Het hergebruiken van digitale bestanden ligt in het verlengde hiervan. SPPP maakt bijna alles zelf, waardoor PU materiaal ook als CU product kan worden verkocht en andersom. Door de neutrale elementjes kan SPPP materiaal ingezet worden in talloze projecten en een solide uitgangspunt vormen voor je werk. Hiermee geven SPPP producten een stevige, neutrale basis om je eigen stijl mee te ontwikkelen. Gebruik SPPP producten in combinatie met eigen werk of dat van andere designers om zo tot een authentieke mix van materiaal te komen, waarbij jouw stijl tot zijn volledige recht komt! Meer weten over Studio PIX+ Prints? Lees het hier…

Digitaal, direct downloadbare SPPP producten zijn te koop bij digiscrap.shop.

Veel digitale PNG bestanden zijn gemaakt voor vormgevers om mee te werken. Een groot deel van de SPPP klanten zijn digitaal scrapbook designer. Deze bestanden mogen uiteraard ook voor andere ontwerp doeleinden gebruikt worden. Nieuwsgierig naar wat de mogelijkheden zijn qua commercieel gebruik? Lees hiervoor de SPPP gebruiksvoorwaarden.


SPPP designs digital products for personal use (PU/S4O) and products suitable for commercial use (CU/S4H). The SPPP style is quirky, pleasantly messy, junk journal-like, not perfect, somewhat raw, sometimes a little bit philosophical, authentically creative, where the themes are not the main focus, but the designing comes first.”

Studio PIX+ Prints strongly believes in the power of own authentic work. That’s why increasingly more common products in junk journal style for personal- and commercial use are added to the webshop. Recycling has become an integral part of the physical world and is also influencing the digital world in terms of trends and style. The reuse of digital files is an extended part of this. SPP produces almost everything itself, so PU material can also be sold as CU product and vice versa. Because of the neutral elements, SPPP material can be used in countless projects and provide a solid starting point for your work. With this, SPPP products give you a firm, neutral base to develop your own style with. Use SPPP products in combination with your own work or that of other designers to get an authentic mix of materials, where your style will come to its full potential! Love to know more about Studio PIX+ Prints? Read here…

Digital, directly downloadable SPPP products are available at digiscrap.shop.

Many digital PNG files are made for designers to work with. and major part of SPPP clients are digital scrapbook designer. but of course these files can also be used for other design purposes. Curious about what the possibilities are for commercial use? Please read the SPPP terms of use.

Nieuw 06/09/22 | New 06/09/22

SPPP | Alive Mini – PU

Deze minikit is gemaakt met een deel van de kleuren van de Digiscrap Choice van deze maand  (september/oktober 2022) en is dus een perfecte match met alle DC producten. Dit pakket bevat in totaal 29 digitale elementjes (PNG) en 3 papers (12 x 12 inch) in JPG bestandsformaat. Alle bestanden zijn 300 dpi voor een goede afdrukkwaliteit.

This minikit is made with some of the colors from this month’s Digiscrap Choice (September/October 2022), so it is a perfect match with all DC products. This kit contains a total of 29 digital elements (PNG) and 3 papers (12 x 12 inches) in JPG file format. All files are 300 dpi for good print quality.

Ga naar de SPPP shop | Go to the SPPP shop

Nieuw 06/09/22 | New 06/09/22

SPPP | August 2022 Used Bits – CU

Strikjes, blaadjes, lintjes, snippers… Dit pakket bevat in totaal 36 digitale elementjes in PNG bestandsformaat. Alle bestanden zijn 300 dpi voor een goede afdrukkwaliteit.

Bows, leaves, strings, snippets… This package contains in total 36 digital elements in PNG file format. All files are 300 dpi for good print quality.

Ga naar de SPPP shop | Go to the SPPP shop

Nieuw 26/07/22 | New 07/26/22

SPPP | 2Gether – CU

Stukjes papier, hartjes en steekjes. Het thema is liefde. Kortom van alles wat!
Dit pakket bevat in totaal 38 digitale elementjes in PNG bestandsformaat. Alle bestanden zijn 300 dpi voor een goede afdrukkwaliteit.

Pieces of paper, hearts and stitches. Theme is love, a bit of everything! This package contains in total 38 digital elements in PNG file format. All files are 300 dpi for good print quality.

Ga naar de SPPP shop | Go to the SPPP shop

Digitale art layout | Digital art page

Ik ben de afgelopen tijd druk bezig geweest om nieuwe, digitale CU producten voor de zomer en het najaar te maken. Alles staat klaar voor de komende periode. En wat is er dan leuker om alvast wat te scrappen met mijn nieuwe spulletjes.

I have been busy lately making new, digital CU products for the summer and autumn. Everything is ready for the coming period. And what is more fun than scrapping with my new stuff.

Nieuw 18/07/22 | New 07/18/22

SPPP |Together Minikit – PU

Deze minikit bestaat uit 33 unieke elementjes, 4 papers, 2 templates en 8 quickpages. De templates vormen een perfect uitgangspunt om je scrapbook of artjournal layout mee te beginnen. Dit pakket bevat in totaal 40 digitale elementjes (PNG), 4 papers (12 X 12 inch) in JPG bestandsformaat en 2 templates in PSD, TIF en 8 quickpages in PNG formaat. Alle bestanden zijn 300 dpi voor een goede afdrukkwaliteit.

This mini kit consists of 33 unique elements, 4 papers, 2 templates and 8 quickpages. The templates are a perfect starting point to begin your scrapbook or artjournal layout.This package contains in total 40 digital elements (PNG), 4 papers (12 X 12 inch) in JPG file format and 2 templates in PSD/TIF format and 8 quickpages (PNG). All files are 300 dpi for good print quality.

Ga naar de SPPP shop | Go to the SPPP shop

Nieuw 11/07/22 | New 07/11/22

SPPP | July 2022 Bits – CU

Stukjes papier, karton, vlaggetjeslijnen en scribbels. Kortom van alles wat! Dit pakket bevat in totaal 38 digitale elementjes in PNG bestandsformaat. Alle bestanden zijn 300 dpi voor een goede afdrukkwaliteit.

Pieces of paper, cardboard, flags and scribbles, a bit of everything! This package contains in total 38 digital elements in PNG file format. All files are 300 dpi for good print quality.

Ga naar de SPPP shop | Go to the SPPP shop

Nieuw 04/07/22 | New 07/04/22

SPPP | Stencil Alpha – CU|PU

Handgetekende hoofd-, kleine letters en cijfers. Handig voor tekst strips of als gewone tekst. Dit pakket bevat in totaal 63 digitale elementjes in PNG bestandsformaat. Alle bestanden zijn op 300 dpi voor een goede afdrukkwaliteit.

Hand-drawn upper and lower case letters and numbers. Useful for text comics or as plain text. This package contains in total 63 digital elements in PNG file format. All files are 300 dpi for good print quality.

Ga naar de SPPP shop | Go to the SPPP shop

Layout Starter Template 3

Voor de Digiscrap Choice van juli/augustus 2022 heb ik een Layout Starter Template gemaakt. Het is inmiddels de derde Layout Starter in de SPPP winkel. De template is al gevuld met een achtergrond en met losse elementjes die je kan vervangen of kan verschuiven naar eigen idee en ontwerp. Lekker handig voor als je even wat minder inspiratie hebt, of gewoon wilt weten hoe een layout in elkaar zit. Hieronder staan twee verschillende artjournal layouts, beide gemaakt met dezelfde template, maar met andere achtergronden waarvan de bovenste van Jopke Designs is – ik ben al jaren groot fan van haar producten.

I created a Layout Starter Template for the July/August 2022 Digiscrap Choice. It is now the third Layout Starter in the SPPP store. The template is already filled with a background and separate elements that you can replace or shift to your own idea and design. Nice and handy when you have a little less inspiration, or just want to know how a layout is put together. Below are two different artjournal layouts, both made with the same template but with different backgrounds of which the top one is by Jopke Designs – I’ve been a big fan of her products for years.