Auteursarchief: Studio Pix+ Prints

Art Blend – Papers #3

4 Handgemaakte (monoprint/gelliplate) achtergronden met grafische prints (hartjes en cirkels) en prachtige gedetailleerde verf textuur van maximale kwaliteit. Mooi als achtergrond, om mee te blenden of om nieuwe papers mee te ontwerpen. Alles in JPG formaat (300 DPI) en 12 x 12 inch. Verkrijgbaar in 2 licentie vormen: PU/S4O/S4H en CU.

4 Handmade (monoprint/gelliplate) backgrounds with graphic prints (hearts and circles) and beautiful detailed paint texture of maximum quality. Great as a background, to blend in or to design new papers with. Available in two licenses: PU/S4O/S4H and CU.

CU – Papers #6

4 Commercieel gebruik papers met tekst en letters in mixed media stijl afkomstig uit de “Hello Yellow” en “I Love You” kits. in JPG formaat (3600 x 3600 px – 300 DPI). Verkrijgbaar in 1 licentie vorm: CU only.

4 Commercial use papers with text and letters in mixed media style form the “Hello Yellow” and “I Love You” kits in JPG format (3600 x 3600 px – 300 DPI). Available in 1 licence: CU Only.

CU – Papers #5

4 Commercieel gebruik papers met een realistische textuur in mixed media stijl en afkomstig uit de “Hello Yellow” kit. Alles in JPG formaat (3600 x 3600 px – 300 DPI). Alleen verkrijgbaar met CU licentie.

4 Commercial use papers with realistic texture in mixed media style form the “Hello Yellow” kit in JPG format (3600 x 3600 px – 300 DPI). Available in 1 licence: CU Only.

Kladjes

Alles wat ik gebruik maak ik op! Vroeger gooide ik de verf die ik over had gewoon weg. Tegenwoordig smeer ik mijn restjes verf op alles wat ik tegenkom…

op mijn bureau staan twee mandjes met allerlei soorten stukjes papier. Restjes inpakpapier, handgeschreven briefjes, kassa bonnetjes, patroon papiertjes, effen papiertjes, half afgemaakte tekeningetjes, kladjes… ik heb werkelijk van alles wat en keurig gesorteerd op kleur. Het is een genot om naar te kijken!

Ik koop eigenlijk bijna nooit (meer) papier met een print erop en dat komt omdat ik het veel leuker en origineler vindt om zelf gedecoreerd papier te maken! Regelmatig pak ik mijn gelliprint plaat om er printjes op papier mee te maken. Ik vind het heel erg leuk om verschillende technieken toe te passen en deze onderling te combineren. De restjes verf die overblijven vinden hun bestemming op saaie papiertjes, kladjes en witte pagina’s.

Effen gekleurde papiertjes voorzie ik van simpele patronen als rondjes, kruisjes en keertjes (X) of ik schrijf er met verf onleesbare teksten (scripting) op. (Semi transparante) papiertjes met verfvlekken, -klodders of inktvlekken zijn trouwens een geweldige basis om niet blanco te hoeven beginnen. Door dit soort “eigen” papiertjes op te nemen in je stash, verrijk je je werk enorm en geef je het een heel eigen “touch”.

Scraps

I use up everything I use! Previously I threw the paint that was left away. These days I apply my leftover paint on everything I can get my hands on…

on my desk are two baskets with all kinds of paper. Pieces of wrapping paper, handwritten notes, cash receipts, pattern papers, plain papers, half-finished drawings, scraps … I have really sorted everything and neatly by color. It is a pleasure to watch!

I almost never buy paper with a print on it anymore, and that is because I think it is much more fun and original to make decorated paper myself! I regularly take my gelliprint plate to make prints on paper with it. I really enjoy applying different techniques and combining them. The leftovers of paint find their destination on boring papers, scraps and white pages.

I provide plain colored papers with simple patterns such as circles, crosses and X-marks. Or I write unreadable texts (scripting) on them. (Semi-transparent) papers with paint stains, blobs or ink stains are a great basis for not having to start blank. By including this kind of “own” papers in your stash, you enrich your work tremendously and give it a very own touch.

Hello Yellow!

Deze themaloze artjournal papers en elements kun je eigenlijk overal voor gebruiken. Daarnaast passen ze heel goed bij nog wat andere producten in mijn winkel (deze zet ik er met preview en naam onder). Omdat Hello Yellow helemaal past binnen het thema van de komende DutchDeals zijn de papers en elements aankomend weekend (24/05/19 tot en met 26/05/19) ook nog eens flink afgeprijsd!

You can actually use these themeless artjournal papers and elements for anything. In addition, they fit very well with some other products in my shop (I put them with a preview and name under them). Because Hello Yellow fits perfectly with the theme of the upcoming DutchDeals, the papers and elements will be available this weekend (19/05/24 untill 19/05/26) with great discount!

Deze elementkit past er heel leuk bij: – This element kit fits very nicely with it:

Deze papers passen er mooi bij: – These papers fit nicely:

Deze losse elementen passen er mooi bij: – These individual elements fit nicely:

Collage

In mijn blogpost over de achtergrond heb ik ook een klein stukje geschreven over collage. Collage kan prima als achtergrond dienen voor je onderwerp mits… het niet te druk is! Als dat wel het geval is kun je het altijd “temperen” met wat verf.

Enkele maanden geleden heb ik me aangemeld voor een online cursus bij Roben Marie waarbij voornamelijk met collage wordt gewerkt. Deze techniek geeft weer een heel andere kijk op artjournaling waarbij de collage op zich het “kunstwerk” is. Op de foto bij dit stukje staat een collage werkstuk dat ik zelf gemaakt heb. Ik heb er trouwens ook wat stukjes in gebruikt van Roben Marie’s werk. Haar advies om je eigen werk in te scannen of te fotograferen en gedeeltelijk opnieuw te verwerken in volgende projecten is één van de beste tips die ik ooit gehoord heb. Zo borduur je als het ware voort op je eigen werk! Het “wiel” papiertje links bovenin komt uit een eerder project die ik gemaakt heb met zelfgemaakte foamstamps waarvan ik de afdrukken vervolgens heb bewerkt met fineliner en witte stift. De wieltjes in de cirkels heb ik in deze ronde toegevoegd. Waar je wel mee moet oppassen als je geprint werk opnieuw inscant is dat er moiré kan ontstaan, een moiré patroon is een bekend fenomeen in de drukwereld en ontstaat als 2 of meerdere patronen elkaar storen. Gelukkig hebben de meeste scanners een moiré-reductie optie waarmee dit probleem (deels) ondervangen wordt.

Journalen is nog steeds mogelijk zoals je ziet, dat doe ik gewoon door de collage heen op plekken waar het kan. Bij deze vorm van collage maak ik gebruik van een lijmstift in plaats van gel medium. Daarnaast hebben gekleurde tapejes of tapejes met print, stempels, verfspetters, marks met fineliners, potloden (gekleurd) en krijt ook een heel mooi effect op dit soort collages. Het is eigenlijk gewoon een kwestie van proberen.

In my blog post about the background I also wrote a small piece about collage. Collage can perfectly serve as a background for your subject, provided that it is not too busy! If that is the case you can always “tone it down” it with some paint.

A few months ago I signed up for an online course at Roben Marie that mainly works with collage. This technique gives a very different view of artjournaling where the collage itself is the “work of art”. At the picture accompanying this post is a collage that I made myself. I also used some pieces of Roben Marie’s work in it. Her advice to scan or photograph your own work and to partially re-process it in subsequent projects is one of the best tips I have ever heard. In this way you build on top of your own work! The “wheel” paper at the top left comes from an earlier project that I made with homemade foam stamps, the prints of which I then edited with fineliner and white marker. This time I added the wheels in the circles. What you have to watch out for when your printed work is re-scanned is that moiré can occur, a moiré pattern is a well-known phenomenon in the printing world and occurs when 2 or more patterns disturb each other. Fortunately, most scanners have a moire reduction option that (partially) overcomes this problem.

Journaling is still possible as you see, I just do that through the collage in places where it is possible. With this form of collage I use a glue stick instead of gel medium. In addition, colored tapes or tapes with print, stamps, paint splatters, marks with fineliners, pencils (colored) and chalk also have a very nice effect on this kind of collages. It is really just a matter of trying.

Koffiepads

Deze artjournal pagina is gemaakt met een gebruikte koffiepad. In de kreukels zag ik een gezichtje… Mijn fantasie nam het over en van het één kwam het ander. Ik ben in ieder geval een heel stuk meer te weten gekomen over Hummeltje Tummeltje…

Coffee pads

This artjournal page is made with a used coffee pad. I saw a face in the crinkles… My imagination took over and one thing led to another. At least I learned a lot about Humpty Dumpty…

De achtergrond

Een goede achtergrond is het halve werk! Zelf prepareer ik meestal in één keer meerdere achtergronden in mijn artjournal, zodat ik in de loop van de week of in het weekend direct aan de slag kan…

Ik gebruik verschillende manieren om mijn achtergronden vorm te geven. Vaak zijn ze opgebouwd uit restjes verf direct van mijn roller, stencil, stempel of kwast. Ik vind het zonde om overgebleven verf restjes weg te gooien daarom rol, stempel of veeg ik mijn gereedschap af op willekeurige blanco (eventueel van een laagje gesso* voorzien) bladzijden in mijn artjournal. Wat ook een heel leuk effect geeft is uitgelopen (water)verf** of inkt. Zodra de pagina’s niet meer wit zijn, is voor mij het ijs gebroken en vind ik het een heerlijke uitdaging om vanuit die spontane chaos een mooie eenheid te creëren.

Daarnaast bewaar ik onderbladen, die ik gebruik om op te knoeien. Daar zitten soms echt juweeltjes tussen! Met een lijmstift of een matte gel medium*** plak ik ze in mijn artjournal. Dat kan uit één stuk zijn of gefragmenteerd. Soms plak ik ze gedeeltelijk over geverfde of egale achtergronden heen. Dus naast verf kun maak ik ook gebruik van papier(collage) of combinaties hiervan. Wat ik ook wel doe is overgebleven stukjes stockpapier, minder mooie labeltjes van artikelen, stukjes verpakking of inpakpapier, tape restjes e.d. plakken op willekeurige pagina’s. Alles om het wit er vanaf te halen en niet blanco te hoeven beginnen.

Wil ik een snelle achtergrond? Dan gebruik ik scrapbookpapier waar al een textuurtje op staat of andersoortig papier. In feite kun je van alles gebruiken als achtergrond, zorg er alleen wel voor dat de achtergrond niet te druk wordt. Het is jammer als het onderwerp er in verdwijnt. Als dit wel het geval is, is het heel makkelijk op te lossen door er (gedeeltelijk) een laagje verf of dekkende gesso overheen te smeren.

*) Gesso is een primer, waarmee je een oppervlakte voorbereid om op te schilderen. Gesso kan worden toegepast op verschillende ondergronden. Bij papier voorkomt het een te sterk zuigende werking. **) Let wel op, want bij waterverf kan dit bijvoorbeeld juist weer een nadeel zijn. (Transparante) gesso kan ook over bestaande laagjes heen gebruikt worden. Gebruik wel watervast materiaal (prints/fineliner e.d.) om uitlopen te voorkomen.

***) Bij collages maak ik graag gebruik van een matte gel medium. Hiermee plak en impregneer ik mijn ondergrond in één keer door het onder en over mijn collage heen te smeren. Beide producten geven een goede onderlaag om op verder te werken. Er zijn overigens veel verschillende soorten gel mediums op de markt met ieder eigen toepassingsmogelijkheden. Laat je goed informeren welk gel medium voor jou werk het beste is.

The background

A good background is half the work! I myself usually prepare more backgrounds in my artjournal
at once so that I can get started right away during the week or during the weekend…

I use different ways to create a background. They are often made up of scraps of paint directly from my roller, stencil, stamp or brush. I think it is a shame to throw away leftover paint residues, so I roll, stamp or wipe my tools on random blank (possibly with a layer of gesso*) pages in my artjournal. What also gives a very nice effect is bleed (water) paint** or ink. When the pages are not white anymore, I love to create a nice unity from that random chaos.

I also keep worksheets, which I use under my original work to protect my desk against stains. Often there is real good stuff in between! I stick them in my artjournal with a glue stick or a gleu them with matte gel medium***. This can be in one-piece or fragments of it. Sometimes I partially glue them over painted or even solid, boring backgrounds. So in addition to paint I can also use paper(collage) or combinations of these. I stick also left over pieces of stock paper, less beautiful labels of articles, pieces of packaging or wrapping paper, tape leftovers etc. on random pages. Everything to remove the white and not have to start blank.

Do I want a fast background? Then I use scrapbook paper that already has a texture or other kind of paper. In fact you can use anything as a background, just make sure that the background is not too busy. It is a shame if the subject disappears. This is very easy to solve by (partially) applying a layer of paint or opaque gesso.

*) Gesso is a primer with which you prepare a surface for painting. Gesso can be applied on different surfaces. With paper, it prevents a suction effect.**) Pay attention, because with watercolor this can be a disadvantage. (Transparent) gesso can also be used over existing layers. Use waterproof material (prints/fineliner etc.) to prevent spillage.

***) With collages I like to use a matte gel medium. With this I stick and impregnate my substrate at once by using it under and over my papercollage. Both products provide a good underlay to continue working on. There are many different types of gel mediums on the market, each with its own application options. Be well informed about which gel medium is best for your work.

Stippen en strepen

In het vorige stukje heb ik geschreven over tekenen, dat het natekenen van alledaagse objecten erg leuk is om te doen en dat een mooie tekening helemaal niet perfect hoeft te zijn. Naast het tekenen van objecten, teken ik ook graag simpele poppetjes. Wat ik zo fijn vind aan het tekenen van poppetjes komt in dit blogstukje aan bod.

Toen ik bij de eetstoorniskliniek in therapie was, vormden gesprekken een belangrijk onderdeel van mijn behandeling. Door de behandeling kwamen verdrongen emoties bij me boven en kreeg ik de behoefte om poppetjes te gaan tekenen. Soms zag ik mijn emoties terug in een poppetje, maar ook lang niet altijd.

Nu nog teken ik graag “zomaar” poppetjes. Vooral het uitproberen van verschillende tekenstijlen en het maken van de meest uiteenlopende gezichtsuitdrukkingen is een bezigheid waar ik heel blij van wordt. Daarnaast vind ik bij het tekenen van poppetjes het vooral fijn om de haren en de kleding te accentueren. Omdat ik graag met alleen een zwarte fineliner werk breng ik met stipjes, streepjes, rondjes en lijntjes verschillende texturen, schaduwen en nuances aan. Het arceren en inkleuren van vlakken werkt ondanks dat ik zeer gefocust ben heel ontspannend. Ik vind het zelfs jammer als een tekening af is.

Tanglen heeft voor mij dezelfde uitwerking, omdat dat ook met het opvullen van vlakken te maken heeft. Elk vlak wordt met behulp van een (zwarte) fineliner opgevuld met een patroon. Al zien tangles er soms ingewikkeld uit, ze zijn vaak verrassend eenvoudig om te maken. Er zijn verschillende boeken op de markt gebracht waarin stapsgewijs aan de hand van illustraties de patronen worden uitgelegd.

Afgelopen week heb ik een workshop Fazendoo gedaan. Door losse doedels te tekenen en deze op te vullen met tangle-achtige patronen ontstaat er iets moois. Na het opzetten van de lijntekening worden bepaalde vlakken ingekleurd. Dit kan bijvoorbeeld met kleurpotlood, (water)verf of stift. Let er met natte media wel op dat de inkt die je gebruikt voor de lijntekening watervast is om doorlopen van de lijnen te voorkomen.

Dots and stripes

In the previous post I wrote about drawing, that drawing everyday objects is very fun to do and that a beautiful drawing does not have to be perfect at all. In addition to drawing objects, I also like to draw simple characters. I will explain in this blogentry what I like about drawing characters.

When I was in therapy at the eating disorder clinic, conversations were an important part of my treatment. Because of the treatment, repressed emotions came to mind and I felt the need to draw characters. Sometimes I saw my emotions back in a character, but certainly not always.

I still like to draw “just” characters. I love trying out different drawing styles and making diverse facial expressions. It makes me very happy. In addition, when drawing characters, I especially like to accentuate the hair and clothing. Because I like to work with only a black fineliner, I apply different textures, shadows and nuances with dots, stripes, circles and lines. The shading and coloring of surfaces works for me – despite the fact, that I am very focused – so relaxing. I even find it a pity when a drawing is complete.

Tangling has the same effect for me, because that also has to do with the filling of surfaces. Each surface is filled with a hand made (black)fineliner pattern. Although tangles sometimes look complicated, they are often surprisingly easy to make. There are several books about tangling on the market in which the patterns are explained step by step based on illustrations.

Last week, I did a Fazendoo workshop. By drawing loose doodles and filling them with tangle patterns, something beautiful is created. After setting up the line drawing, certain areas are also colored. This can for example be done with colored pencil, (water) paint or marker. With wet media make sure that the ink you use for the line drawing is water resistant to prevent the lines from running through.