Author Archives: Studio Pix+ Prints

Freebie Wild One – Lion Ribbon

I love to show you this idea which I have created with digital scrapbook files from the Wild One collection. The nicest thing about this is that digital files come alive. This printable Lion ribbon is a great small gift for children or a nice motivation gift for a friend. I enclosed it as freebie with every product of the Wild One collection so you can’t miss it!

Ik vind het heel leuk om dit idee met je te delen dat ik gemaakt heb met de digitale scrapbook bestanden van de Wild One collectie. Het leuke is dat op deze manier je digitale bestanden tot leven komen. Deze printable leeuw ribbon is een grote, kleine verrassing voor kinderen of een leuk motivatie cadeautje voor een vriend(in). Ik heb de freebie aan elk Wild One product toegevoegd zodat je hem niet kan missen!

Wild One – collection

The Wild One collection is about being wild, playing, climbing, falling, standing up, making mistakes and so much more… When growing up we often leave this wild part behind us. Are you brave enough to listen to your inner voice? We all have moments in life in which we realise that we don’t want to fit in… That we love to make a statement by going just the other direction then expected. Acting more crazy then we usaly do and maybe are willing to take more risks. In this times we do our best to color outside the lines… No worries, that is just what the Wild One is all about, going a bit more wild because we need to… Although life is for most of us adults serious bussiness we need also time to be wild, play, climb, fall, stand up, make mistakes and so much more…  Welcome at the wilde side!

De Wild One collectie gaat over wild zijn, spelen, klimmen, vallen, opstaan, fouten maken en nog veel meer… Bij het opgroeien laten we dit wilde gedeelte vaak achter ons. Ben je dapper genoeg om naar je innerlijke stem te luisteren? We hebben allemaal wel van die momenten in het leven waarin we ons niet willen aanpassen… Dat we graag een statement maken door de andere kant op te gaan dan verwacht. Gekker doen dan wij gewoonlijk doen en misschien bereid zijn meer risico’s te nemen. In deze tijden doen we ons best om buiten de lijntjes te kleuren … Geen zorgen, dat is nou precies waar het bij de Wild One om draait, een beetje wilder doen omdat het gewoon even moet… Hoewel het leven voor de meesten van ons volwassenen een serieuze zaak is, hebben we ook tijd nodig om zo nu en dan even wild te zijn, te spelen, te klimmen, te vallen, op te staan, fouten te maken en nog veel meer… Welkom aan de wilde kant!

A Positive Mind – collection

The A Positive Mind collection is all about positivity and happines. This collection is 100% happiness and prefect suitable for feel good happy scrapbook pages of the beautiful moments of life. For artjournal pages, you can use this collection in a more reflective way… Life is as we all know not only happiness, there is also a raw side with struggle, fear, pain, dissapoinment, hurt etc… in which often “negative” emotions are involved. The good news is that a positive mindset will help to face all those things without loosing happiness in life...

De A Positive Mind collectie gaat voornamelijk over positiviteit en gelukkig zijn. Deze collectie is is 100% geluk en heel geschikt voor feel good, blije scrapbook pagina’s over de mooie momenten van het leven. Voor artjournal layouts kun je deze collectie op een reflectieve manier toepassen… Het leven zoals wij het kennen gaat niet alleen maar over rozen, er zit hier en daar ook een rauw randje aan met worsteling, pijn, teleurstelling, verdriet enz… waarin vaak ook negatieve emoties een rol spelen. Het goede nieuws is dat een positieve blik op het leven je helpt om deze dingen aan te gaan zonder je levenslust te verliezen…

Layout Templates – Kit

This natural colored basic template pack contains 4 layered layout templates in PDF and TIF file format inclusive all the 21 elements in PNG and 1 background paper in JPG format.

Deze naturel gekleurde basis template pakket bevat 4 gelaagde layout templates in PDF en TIF bestandsformaat inclusief alle 21 elementjes in PNG en 1 achtergrond paper in JPG formaat.

Black and White – Layout Templates

This Black and White template pack contains 4 layered layout templates in PDF and TIF file format inclusive all the 18 elements and 1 brushset. The backgrounds are created with 2 png elements.

Dit Black and White template pakket bevat 4 gelaagde layout templates in PDF and TIF bestandsformaat inclusief alle 18 elementjes en een brushset. De achtergronden zijn gemaakt met 2 png elements.

Once Upon A Time – Collection

The Once Upon A Time – Collection is all about the sweet life of cute princesses. This collection is sugar sweet but… with RAW edges! Strong scribbles in a messy artjournal style, just the way I like it ;). You can make with this great collection fabulous scrapbook pages with photo’s, express your feelings in your own artistic artjournal way or write things down in combination wit some elements. Because of the artsy and doodle accents is this collection also very suitable for artjournaling, hybrid projects and greeting cards.

De Once Upon A Time – Collection draait helemaal om het zoete leven van schattige prinsessen. Deze collectie is suikerzoet maar … met RAUWE randen! Sterke krabbels in een rommelige artjournal-stijl, precies zoals ik het leuk vind;). Je kunt met deze geweldige collectie fantastische scrapbookpagina’s maken met foto’s, je gevoelens uitdrukken op je eigen artistieke artjournal manier of dingen opschrijven in combinatie met enkele elementen. Door de artsy en doodle accenten is deze collectie ook zeer geschikt voor artjournaling, hybride projecten en wenskaarten.

Cuteness Alert! collection

The Cuteness Alert – Collection collection is all about… Cuteness! To be, or not to be cute. Sometimes you are cute, sometimes you are not, sometimes you wanna be cute, or not… If it looks cute, it can bite, or shout, cry… What about the cuteness overloads is there is something like too much cuteness? I’ve made this collection in the name of cuteness and it’s up to you how to use it! You can make with this great collection fabulous scrapbook pages with photo’s, express your feelings in your own artistic artjournal way or write things down in combination wit some elements. Because of the artsy accents and wordarts is this collection also very suitable for quote canvasses, artjournal cards and greeting cards.

De Cuteness Alert – Collection draait helemaal om schattig zijn of juist niet willen zijn. Soms ben je schattig, soms ben je het niet, soms wil je schattig zijn, en soms helemaal niet… Als het er schattig uitziet, kan het bijten, schreeuwen of huilen … Hoe zit het met een overdosis aan schattigheid is er zoiets als te schattig? Ik heb deze collectie gemaakt in de naam van schattigheid en het is aan jou hoe je het gebruikt! Je kunt met deze geweldige collectie fantastische plakboekpagina’s met foto’s maken, je gevoelens uiten op je eigen artistieke artjournal manier of dingen opschrijven in combinatie met enkele elementen. Vanwege de kunstzinnige accenten en wordarts is deze collectie ook zeer geschikt voor quote-doeken, artjournal-kaarten en wenskaarten.