Tagarchief: Digital Product

I Love – Fullkit

Deze volledig digitale artjournal kit is vrijwel themaloos en bijna voor elke gelegenheid te gebruiken of te combineren met andere SPPP producten. In de kit zitten 76 elementjes en 12 papers van 12 x 12 inch. Verkrijgbaar in 1 licentievorm: PU/S4O/S4H.

This fully digital artjournal kit is virtually theme-free and can be used for almost everything or combined with other SPPP products for any occasion. The kit contains 76 elementjes and 12 papers of 12 x 12 inch. Available in 1 licence: PU/S4O/S4H.

Live and Love woord strips

15 Met de hand gestempelde en gescheurde wordarts in het thema liefde en leven. De letters zijn ook los als (PNG) en als penseelset (ABR) bijgevoegd. Als je een losse tekst (over dezelfde tekst) van de woord snipper plaatst, hem iets te verschuift en een ander kleurtje te geeft, ontstaat dit leuke effect. Dit zelfde effect kan ook worden toegepast bij de You and Me woord snippers.

Live and Love Word Snippets

15 Hand-stamped and torn wordarts in the theme of love and life. The letters are also included as (PNG) and as brush set (ABR). If you place a single text (over the same text) of the word snipper, shift it a little and give it a different color, this nice effect is created. This same effect can also be applied to the You and Me Word Snippets.

Collage – Minikit

Deze nieuwe artjournal/collage minikit staat vanaf vandaag in de SPPP webshop. Het is misschien heel iets anders dan wat je normaal gewend bent van een scapbook kit. In plaats van elementjes bestaat deze kit uit stukjes papier. Vandaar ook de toepasselijke naam Collage. In de kit zitten 35 elementjes zonder schaduw, 17 elementjes met schaduw, 8 papers van 12 x 12 inch, 12 A4 knipvellen en 12 Letter knipvellen voor hybride gebruik en een PSD en TIF Layout Template.

Preview scrapbook kit
Template Layout PSD/TIF

This new artjournal/collage mini kit is available in the SPPP webshop from today. It might be something completely different from what you are used to from a scapbook kit. Instead of elements, this kit consists of pieces of paper. Hence the appropriate name Collage. The kit contains 35 elements without shadow, 17 elements with shadow, 8 12 x 12 inch papers, 12 A4 decoupage sheets and 12 Letter decoupage sheets for hybrid use and a PSD and TIF Layout Template.

Artjournal Papers #1 DC April 2019

Elke 1e vrijdag van de maand hebben wij bij Digiscrap de Dutch Choice. Verschillende designers brengen een eigen product uit in een zelfde vooraf afgesproken kleurschema. Mijn bijdrage voor deze keer zijn 2 producten waarvan 1 gratis! Kijk bij het freebie menu voor meer info.

Deze achtergronden komen uit mijn artjournal en heb ik wat opgevrolijkt met bloemen. Gebruik ze om te blenden, als achtergrond of geprint in je eigen artjournal.

Every 1st Friday of the month we have the Dutch Choice at Digiscrap. Different designers release their own product in the same pre-agreed color scheme. My contribution for this time is 2 products, 1 of which is free! Look at the freebie menu for more info.

These backgrounds are from my artjournal and I cheered up with flowers. Use them for blending, as background or printed in your own artjournal.

Mixed Media – Frames en journalcards

Wel eens gehoord van Project Life of Project 365 journalcards? Vind je het leuk om wat meer van je dagelijkse gedachten of gebeurtenissen vast te leggen om op een later tijdstip weer op terug te kijken? Dan is dit het project bij uitstek om mee aan de slag te gaan! Zelf ben ik er aan begonnen om mijn creatieve vaardigheden wat meer te ontwikkelen. Het is een laagdrempelige manier omdat je werkt op kleine kaartjes van 3 x 4 of iets groter 6 x 4 inch. Het ziet er in ieder geval een stuk minder bedreigend uit dan het witte vel papier in je (art)journalbook of schetsblok. Als je je kaartje niet mooi genoeg vindt gooi je hem gewoon weg of keer je hem om en begin je weer opnieuw! Niets scheuren in je dagboek! Je kunt de kaartjes gebruiken om foto’s op te bevestigen met een stukje tekst of om alleen op te schrijven of om op te tekenen, verven, stempelen, plakken of om eerst helemaal digitaal op te maken en daarna eventueel te printen… Ook kunnen de kaartjes in je digitale layouts verwerkt worden of als frame om een tekst of foto. Alles is mogelijk! Ook zijn ze heel goed te gebruiken als motivatiekaartjes voor jezelf of voor iemand anders. Schrijf er bemoedigende teksten op doodle er nog wat omheen, pons er een gaatje in en bundel ze in een klein boekje. Gebruik ze als labels… De onderstaande kaartjes zijn al voorzien van een creatief randje waardoor het nog makkelijker wordt om een leuk kaartje te maken. Ze zijn er in verschillende uitvoeringen:

 • Kaartjes met een witte binnenkant (los en als knipvel – JPG)
 • Kaartjes met een egaal gekleurde binnenkant (los en als knipvel – JPG)
 • Kaartjes met een gewaterverfde ondergrond als binnenkant (los en als knipvel – JPG)
 • Kaartjes met een witte ondergrond en gekleurde lijntjes om op te schrijven als binnenkant (los en als knipvel – JPG)
 • Kaartjes met een witte ondergrond en gekleurde (reken) ruitjes als binnenkant (los en als knipvel – JPG)
 • Kaartjes met een transparante binnenkant (Frames – PNG)

Hieronder heb ik voorbeelden van de kaartjes die ik zelf gemaakt heb. De randjes komen o.a. van deze plaatjes af. Ik heb ze gemaakt op mijn vakantie naar Denemarken. Elke dag tekende ik een gebeurtenis en schreef ik een motivatiekaartje met iets goeds en iets nieuws erop. De grappige poppetjes zijn geïnspireerd door Marieke Blokland van Bloknote.nl. Als je van dit stijltje houdt en jezelf op dit gebied verder wil ontwikkelen is zij een echte aanrader.

Ik experimenteer ook graag op de kaartjes zoals op het kaartje rechtsonder. Ik print de kaartjes uit op mat fotopapier (235 gram) van de Hema. Het kan zijn dat het laagje dat op dit fotopapier zit niet de ideale ondergrond is voor bepaalde verf en stiften. (Transparante) gesso kan dan handig zijn. Let wel op of deze niet reageert met je printer inkt!

Mixed Media – Frames and Journalcards

Have you ever heard of Project Life or Project 365 journalcards? Do you like to document some more of your daily thoughts or events to look back on at a later time? If you answer is a big yes, then this is the right project for you to get started with! I started to develop my creative skills a little bit more. It is an easy step te make because you create your art on small cards of 3 x 4 or slightly larger 6 x 4 inch. It certainly looks a lot less threatening than the white sheets of paper in your (art) journalbook or sketchpad. If you don’t like your work, just throw it away or turn it over and start over again! You do not have to tear any page from your diary! You can use the cards to attach photos with a piece of text or only write on them, or to draw on, paint, stamp, paste or create your card completely digitally and then possibly print them… Make 100% digital layouts with this cards or with the frames put them around a text or photo. Everything is possible! They can also be used as motivation cards for yourself or for someone else. Write encouraging texts on it, place some doodles around it, punch a hole in it and bundle them in a small book. Use them as labels … The cards below already have a creative edge which makes it even easier to make a nice card. They come in various versions:

 • Cards with a white inside (loose and as a sheet – JPG)
 • Cards with an evenly colored inside (loose and as a sheet – JPG)
 • Cards with a watercolor surface inside (loose and as a sheet – JPG)
 • Cards with a white background and colored lines to write on inside (loose and as a sheet – JPG)
 • Cards with a white background and colored (calculation) squares inside (loose and as a sheet – JPG)
 • Cards with a transparent inside (Frames – PNG)

In the second image I have some examples of the cards I made myself. The edges come from these cards among other things. I made them on my vacation to Denmark. Every day I draw an event and wrote a motivation card with something good and something new on it. The funny dolls are inspired by Marieke Blokland from Bloknote.nl. If you like this style and want to further develop yourself in this area, it is highly recommended.

I also like to experiment on the cards as on the card at the bottom right. I print the cards on matte photo paper (235 grams). It is possible that the layer on your photo paper is not the ideal surface for certain paints and markers. (Transparent) gesso can then be useful. Please note that it does not respond with your printer ink!

Sprayed – Brushes #2

Onmisbaar voor elke “messy” layout of vormgeving. Deze 9 handgemaakte brushes zijn er in 3 uitvoeringen; als penseel (brushset in ABR formaat), als een meer dekkende afbeelding (element) en als brush afbeelding. De PNG bestanden zijn 300 DPI. Verkrijgbaar in 2 licentie vormen: PU/S4O/S4H en CU.

Indispensable for any “messy” layout or design. These 9 handmade brushes are available in 3 versions; as a brush (brush set in ABR format), as a more opaque image (element) and as a brush image. The PNG files are 300 DPI. Available in 2 license forms: PU / S4O / S4H and CU.

Designer Tools – Stock Images #2

Deze 6 handgemaakte en onbewerkte stukken gelprint papier hebben diverse afbeeldingen, texturen en afmetingen. Alle 6 de bestanden zijn in PNG fomaat (300 dpi) en met de originele scan kleuren zodat je ze zelf kan aanpassen naar wens. Dit product is alleen verkrijgbaar in 1 licentie vorm: CU. Uiteraard mogen de bestanden ook gebruikt worden voor persoonlijk gebruik.

These 6 handmade and unprocessed pieces of gel printed paper have various images, textures and paper sizes. All 6 files are in PNG format (300 dpi) and with the original scan colors so that you can adjust them yourself. This product is only available in 1 license: CU. The files may also be used for personal use.

Designer Tools – Monoprint Stripe Brushes #1

Ik heb deze 13 handgemaakte bijzondere brushes gemaakt van gelliprint afdrukken. Het printen van blokken en stroken (segmenting – techniek) wordt regelmatig toegepast bij gelliprint en heeft mij geïnspireerd om deze brushes juist op deze manier te maken. Door ze rechthoekig (horizontaal en verticaal) te maken in dia positief en negatief ontstaat er een unieke print waarbij vele variaties mogelijk zijn. Ook kleuren over elkaar heen drukken (dan net even iets verschoven – zie de bovenste strook op de preview) geeft ook een geweldig effect. Het maken van de preview was geen enkele uitdaging, het ging gewoon vanzelf! De brushes (3600px) zijn speciaal ontworpen als ontwerp element voor vormgevers en daarom ook verkrijgbaar alleen verkrijgbaar in 1 alles in één licentie vorm: PU/S4O/S4H/CU

I made these 13 handmade special brushes from gelliprint prints. The printing of blocks and strips (segmenting technique) is regularly applied at gelliprint and inspired me to make these brushes precisely in this way. Making them rectangular (horizontal and vertical) in slide positive and negative creates a unique print where many variations are possible. Printing colors over each other (then just slightly shifted – see the top strip on the preview) also gives a great effect. Making the preview was no challenge at all, it just came naturally! The brushes (3600px) are specially designed as a design element for designers and therefore only available only in a all in one license: PU/S4O/S4H/CU.

Stempel plezier papers

12 Handgemaakte papers. Gestempeld met zelfgemaakte foam stempels en bewerkt met fineliner en witte stift. Deze achtergronden kunnen dienen als basis voor digitaal en hybride* scrapwerk. Print de papers uit om te verwerken in je artjournal of in andere kunst projecten. Pak kleine cadeaus ermee in of maak labels, kaarten, doosjes en nog veel meer met deze prints. Kortom alles is mogelijk met deze papers en een beetje fantasie!

* Bij hybride projecten worden digitale bestanden uitgeprint om in fysieke projecten te verwerken.

Stamp Fun – Papers

12 Handmade papers. Stamped with homemade foam stamps and edited with fineliner and white marker. These backgrounds can serve as a basis for digital and hybrid* scrap work. Print the papers for incorporation in your artjournal or in other art projects.Use as wrappingpaper for smal gifts or make labels, cards, boxes and more with these prints. Everything is possible with these papers and a little imagination!

* With hybrid projects, digital files are printed out for use in physical projects.

Layout Template Kit

Wil je graag weten hoe de layout in de preview gemaakt is? Dan is dit je kans! In deze Layout Template kit zit de volledige layout in lagen met alles erop en eraan. Zo kun je precies per laag zien hoe de layout is opgebouwd, welke schaduw instellingen er zijn gebruikt, de volgorde van de elementen… Na het bekijken van de template heeft deze layout voor jou geen geheimen meer! Bij het product zelf staan alle bestandsformaten en verdere specificaties vermeld.

Do you like to know how this layout is made? Then this is your chance! In this Layout Template kit the complete layout is in layers with all te settings available in TIF and PSD format. This way you can see exactly for each layer how the layout is structured, which shadow settings have been used, the order of the elements… After viewing the template, this layout has no secrets for you anymore! See the product information for all the file formats and further specifications.