Tag archieven: printable

NIEUWSBRIEF 27/02/24 | NEWSLETTER 24/02/27

Een gratis dosis wilskracht – ik heb deze gratis printable speciaal gemaakt voor de lezers van mijn SPPP nieuwsbrief. Dit pakket bevat in totaal 1 printable (brief) in PSD/JPG bestandsformaat. Houd de freebies in de gaten, want er komen er zeker meer aan! En de voorgaande Freebies blijven beschikbaar.


A free dose of willpower – I made this free printable especially for my SPPP newsletter readers. This package contains in total 1 printable (letter) in PSD/JPG file format. Keep an eye on the freebies because there are definitely more to come! And the previous Freebies remain available.

NIEUWSBRIEF 23/01/24 | NEWSLETTER 24/01/23

Vorig jaar schreef ik een boek over de problemen die ik heb met het volbrengen van taken. Door mijn ADD heb ik vaak moeite om uit mijn hoofd te komen. Ik heb ideeën genoeg, maar in de meeste gevallen komen ze er niet uit. Dit zorgt voor frustratie. Het geeft me het gevoel dat ik nergens kom. Vooral omdat veel van mijn ideeën zo leuk zijn – al zeg ik het zelf! De meeste van mijn ideeën hebben te maken met mijn verlangen om wat warmte en vriendelijkheid te verspreiden door kleine, schattige of lieve – zelfgemaakte – cadeautjes te maken en weg te geven. Dat is mijn manier om te laten zien dat ik aan iemand denk. Soms maak ik een kleine partij attenties om weg te geven aan mensen om me heen. Dat kan zonder reden zijn, omdat ik het leuk vind om dingen te geven of omdat ik iemand een warm hart wil toedragen, bijvoorbeeld. Speciaal voor jou en mijn andere nieuwsbrieflezers heb ik een gratis sjabloon gemaakt met een leuk cadeau-idee. Wie ga jij hiermee bemoedigen? Beloof me dat je de eerste voor jezelf maakt…

Last year I wrote a book about the struggles I have with accomplishing tasks. Because of my ADD, I often have trouble getting out of my head. I have plenty of ideas, but in the most cases they don’t come to fruition. This brings frustration. It makes me feel like I’m not getting anywhere. Especially since many of my ideas are so fun – if I do say so myself! Most of my ideas have to do with my desire to spread some warmth and kindness by making and giving away small, cute or sweet – homemadegifts. That’s my way of showing that I am thinking of someone. Sometimes I make a small batch of attentions to give away to people around me. This can be for no reason, because I like to give things, or because I want to give someone a warm heart, for example. Especially for you and my other newsletter readers, I made a free template with a nice gift idea. Who are you going to encourage with this? Promise me you’ll make the first one for yourself

Heb je deze nieuwsbrief gemist? Abonneer je dan snel hier en ontvang de eerstvolgende keer een link naar dit gratis sjabloon.

Did you miss this newsletter? Then subscribe here and get a link to this free template next time.