Tagarchief: Printable

Verpakkingsidee #3

Mijn zus heeft met één van de bootjes een soort “kaart zakje” gemaakt. Vanwege de leuke originele toepassing krijgt deze verpakkingstip een plekje bij mijn verpakkingsideetjes. Het bootje zit in een doorzichtig zakje (Action), met de printer heeft ze op iets dikker papier een simpel label gedrukt met een mooi handgeschreven/script lettertype. Zij heeft een Bijbeltekst genomen, maar je kunt natuurlijk ook andere teksten gebruiken. Vooral teksten waar huwelijksbootje in voorkomt passen hier uitstekend bij!

packaging idea #3

My sister made a sort of “card bag” with one of the boats. Because of the nice original application, this packaging dot gets a place with my packaging ideas. The boat is in a transparent bag (Action), with the printer she has printed a simple label with a nice handwritten script font on slightly thicker paper. She has taken a Bible text, but you can of course also use other texts. Especially texts with a wedding boat are an excellent addition!

Verpakkingsidee #2

Ik heb een zeilbootjes hanger (met de SPPP Zeilbootjes printables) gemaakt voor mijn jarige schoonzus en wil dit leuke inpakideetje graag met je te delen. De zakjes heb ik bij de Action gekocht. Met een grijs (afval) kartonnetje, witte marker en fineliner heb ik de label gemaakt. Twee nietjes er doorheen… KLAAR!

packaging idea #2

I have made a sailboat hanger (with the SPPP Sailboats printables) for my sister-in-law and would like to share this nice packaging idea with you. I bought the bags at the Action. I made the label with a gray (waste) cardboard, white marker and fineliner. Two staples through it … READY!

Verpakkingsidee #1

De keidoosjes voor de juffen zijn af. Kon het niet laten om dit leuke inpakideetje nog even met je te delen. Vond het gave “Homemade with Love” stickertjes nog tussen mijn DIY spulletjes op zolder.  

packaging idea #1

The I think you rock! boxes for the teachers are finished. Couldn’t resist sharing this fun packaging idea with you. Found the gift “Homemade with Love” stickers among my DIY stuff in the attic.

Kei (gaaf) doosje

Het zakje met keitjes van gisteren doet gelijk dienst als inspiratiebron voor dit leuke printable lucifers doosje met de tekst: Voor mij ben jij een kei! Over twee weken begint (bij ons) de zomervakantie en dan moet er steevast wat voor de juf of meester gefröbeld worden als dank voor alle goede zorg.  We zijn het er allemaal over eens dat dit het perfecte cadeau is om aan de juffen te geven. De printable is verkrijgbaar in het Nederlands en Engels in de SPPP webshop zodat ook jij dit leuke doosje voor de juf of meester kan maken en heb je geen keitje(s)? Geen probleem, er zitten ook papieren keitjes en losse oogjes bij…

You Rock Box

The bag of pebbles from yesterday immediately serves as a source of inspiration for this fun printable matchbox with the text: I think you rock! In two weeks the summer vacation starts (with us) and then something nice is always given to the teacher as a thank you for all the good care. We all agree that this is the perfect gift to give to the teachers. We have now made 3 with real pebbles in it and it looks nice! The printable is available in Dutch and English in the SPPP webshop so that you too can make this nice box for the teacher.You have no rock? No problem, there are also paper pebbles and loose eyes…

Je bent een kei!

Gisterenavond laat (slechte timing) was ik op zoek naar een gepast cadeautje voor iemand die me enorm geholpen heeft. Vandaag had ik mijn laatste afspraak en wilde iets geven als bedankje hiervoor. Vaak werp ik dan een blik in mijn speciale cadeau lade, loop ik even langs mijn boekenkast of kijk ik op zolder of er nog iets leuks tussen mijn DIY spulletjes ligt. Meestal vind ik wel wat, maar nu niets! Beetje teleurgesteld dook ik mijn bed in, in de hoop op een eureka moment in de morgen… Terwijl ik ’s ochtends vroeg naar het hek slenter om deze te openen dient het eureka moment zich aan in de vorm van een kei-gaaf idee! Stenen! Dat is het! Snel zoek ik naar wat donker grijze keitjes tussen het grind op het pad. Witte stiften heb ik nog, fijne zwarte permanent markers, een doorzichtig zakje, wat wit en grijs karton… Nadat ik alles bij elkaar heb gescharreld geef ik de keitjes oogjes en een lachend mondje. Op een grijs kartonnetje zet ik de tekst “Jij ben een kei”. Een tevreden glimlach verschijnt op mijn gezicht, de keitjes doe ik in het zakje en niet het grijze labeltje erop. Als dat geen leuk cadeautje is…

I think you rock!

Late last night (bad timing) I was looking for a suitable gift for someone who helped me enormously. Today I had my last appointment and wanted to give something as a thank you for this. I often take a look in my special gift drawer, I walk past my bookcase or I look in the attic to see if there is anything nice in my DIY stuff. I usually find something, but now nothing! A bit disappointed, I went into my bed, hoping for a eureka moment in the morning… As I wander early in the morning to the fence to open it, the eureka moment presents itself in the form of a rock-solid idea! Rocks! That is it! I quickly look for some dark gray pebbles between the gravel on the path. I still have white markers, fine black permanent markers, a transparent bag, some white and gray cardboard… After I have scraped everything together I give the pebbles eyes and a smiling mouth. I put the text “You Rock!” on a gray cardboard. A happy smile appears on my face, I put the pebbles in the bag and staple the gray label on it. If that is not a nice gift …

Allemaal bootjes…

Strand, zomer, bootjes aan een touwtje! Afgelopen week ben ik bezig geweest met het ontwerpen van deze leuke zeilbootjes hanger.

Op de foto staan de eerste bootjes die ik met de hand heb ingekleurd. Inmiddels hangen ze door het hele huis heen. Het staat zo lekker zomers, vooral als je van het strand-thema houdt (zoals ik) is dit een mooie aanwinst voor in de woonkamer of om cadeau te doen. Ze zijn makkelijk te vouwen en leuk om te maken. Inmiddels heb ik een template gemaakt om de bootjes een mooi printje te geven. Na wat experimenteren met digitale scrapbook papers ontstonden er nog veel meer leuke bootjes… De bootjes kunnen ook gevouwen worden met kranten/ tijdschriftpapier, pakpapier, gewoon wit papier en dan inkleuren. De mogelijkheden zijn talrijk!

All boats…

Beach, summer, boats on a string! Last week I was busy designing this nice sailboat hanger. The photo shows the first boats that I colored by hand. They are now hanging throughout the house. It looks so nice in the summer, especially if you like the beach theme (like me), this is a nice addition to the living room or to give as a gift. They are easy to fold and fun to make. In the meantime I have made a template to give the boats a nice print. After some experimenting with digital scrapbook papers, many more fun boats were created… The boats can also be folded with newspapers/magazine paper, wrapping paper, plain white paper and then coloring. The options are numerous!