SCRAPBOOK LAYOUT – HIWHI | IIWII

Ik vind het heerlijk om met digitale elementen en papier te spelen en dingen te laten gebeuren. Het is een geweldige en schone manier om te experimenteren met kleur en compositie. Er is altijd genoeg en het geeft geen rommel. Lekker laagdrempelig dus!

Als abstract (non figuratief) mixed media beoefenaar valt het niet mee om met niets te boeien. Als de compositie en kleuren rammelen, dan wordt het niets. Hetzelfde geldt ook voor scrapbook zonder foto’s. Zonder centerpiece is het werk zielloos en leeg. Als werk niet als nuttig of als een reflectie van de realiteit bestempeld kan worden, ben je de mainstream over het algemeen al gauw kwijt. Een kunstwerk zonder hart is dood. Er valt nog heel wat over dit onderwerp te zeggen en te beargumenteren. Dat leg ik voor nu even lekker naast me neer.

In ieder geval, om er voor te zorgen dat m’n zicht op compositie, kleurwaarden en kleurgebruik beter wordt, is het heel leuk en nuttig (ja,ja) om digitaal met “niets” iets te maken. Gewoon wat elementen die aanspreken gebruiken en heerlijk schuiven totdat het beeld plezierig is om naar te kijken. Heerlijk en ontspannen om te doen. En weet je wat het leuke hieraan is? Het Is Wat Het Is (HIWHI)… En het ziet er achteraf naar uit – als ik mijn werkstuk nader bekijk – dat ik een doorbraak heb bereikt door buiten m’n kader te treden en op weg ben naar het grote onbekende.

“En het ziet er achteraf naar uit – als ik mijn werkstuk nader bekijk – dat ik een doorbraak heb bereikt door buiten m’n kader te treden en op weg ben naar het grote onbekende.”

Lekker hoor die ongestructureerde chaos! Het zal mij benieuwen waar dit avontuur me brengt. In ieder geval, de kramp is er uit!


I love playing with digital elements and paper and making things happen. It’s a great and clean way to experiment with color and composition. There’s always plenty and it doesn’t create a big mess. So nice and easy accessible!

As an abstract (non figurative) mixed media practitioner, it’s not easy to captivate with nothing. If the composition and colors are crap, it will be nothing. The same goes for scrapbook without pictures. Without a centerpiece, the work is soulless and empty. If work cannot be labeled as useful or as a reflection of reality, you generally lose the mainstream quickly. A work of art without a heart is dead. There is a lot to say and argue about this subject. I will set that aside for now.

In any case, to make sure that my understanding of composition, color values and use of color improves, it is so much fun and useful (yes,yes) to make something digitally with “nothing”. Just using some elements that appeal and shifting around until the image is pleasing to look at. Delightful and relaxing to do. And you know what the fun part of this is? It Is What It Is (IIWII)… And in retrospect, it looks – when I review the work I have made – that I have made a breakthrough by stepping out of the box and heading into the great unknown.

“And in retrospect, it looks – when I review the work I have made – that I have made a breakthrough by stepping out of the box and heading into the great unknown.”

Great, this unstructured chaos! I wonder where this adventure will take me. In any case, the cramp is gone!