LATEN WE ROMMELIG DOEN | LET’S GO MESSY

Ik host deze maand een uitdaging op Pickleberrypop (PBP) en pas op, want het wordt een behoorlijke rommelige uitdaging…

Eerst wil ik je iets vertellen
Toen onze zoon ouder werd, was ik mijn doel om te scrappen kwijt. Mijn inspiratie werd minder en ik merkte dat ik niet meer genoot van scrapbook…. Dit maakte me verdrietig, maar motiveerde me ook om op zoek te gaan naar een manier om weer van scrapbooken te genieten. Ik nam elementen en papier uit al mijn producten (PU tot CU) en maakte er persoonlijke scrapbookpagina’s van over mijn (innerlijke) leven. Ik stelde mezelf simpele vragen als “Wat vind ik eigenlijk leuk?” en “Wat vind ik echt leuk om te doen?”. Hierdoor ontdekte ik dat scrapbook een geweldige manier is om jezelf beter te leren kennen en zich daarom heel goed leent voor volwassen onderwerpen. Scrapbook kan ook een heel goed hulpmiddel zijn om gevoelens en emoties te uiten… >>> Ga naar de uitdaging als je meer wilt weten.

“Hierdoor ontdekte ik dat scrapbook een geweldige manier is om jezelf beter te leren kennen en zich daarom heel goed leent voor volwassen onderwerpen. Scrapbook kan ook een heel goed hulpmiddel zijn om gevoelens en emoties te uiten…


I’m hostig a challenge this month at Pickleberrypop (PBP) and beware cause it’s gonna be quite a messy challenge…

First, I would like to tell you something
As our son got older, I had lost my purpose for scrapping. My inspiration became less and I noticed that I was not enjoying scrapbook anymore…. That made me sad, yet also motivated me to look for a way to enjoy scrapbook again. I took elements and papers from all of my products (PU to CU) and turned them into personal scrapbook pages about my (inner) life. I asked myself simple questions like “What do I actually like?” and “What do I really love to do?” Through this, I discovered that scrapbook is a great way to get to know yourself better and therefore lends itself very well to adult topics. Scrapbook can also be a very good tool for expressing feelings and emotions… >>> Go to the challenge if you want to know more.

“Through this, I discovered that scrapbook is a great way to get to know yourself better and therefore lends itself very well to adult topics. Scrapbook can also be a very good tool for expressing feelings and emotions…”

ange02.jpg