Categoriearchief: Digitaal | Digital

Digitale producten voor commercieel en persoonlijk gebruik te koop bij Digiscrap.shop en na betaling direct te downloaden | Digital commercial- and personal use products for sale at Digiscrap.shop and can be downloaded immediately after payment

Nieuw 22/06/22 | New 06/22/22

Prullenbak Kunst Snippers – CU|PU

Papier elementjes uit abstracte oefenwerkjes die ik tijdens het opruimen niet meer wenste te bewaren en vervolgens had weggegooid. Bij het bekijken van de kleurige losse snippers in mijn prullenbak besloot ik om ze nog even te redden en ze te vereeuwigen in digitale bestanden, ze zijn het waard 😉 Dit pakket bevat 37 digitale elementen in PNG formaat. Alle bestanden zijn 300 dpi. 

Trashcan Art Snippets – CU|PU

Paper elements from abstract practice work that I no longer wanted to keep while cleaning up and had subsequently thrown away. Looking at the colorful loose scraps in my recycle garbage can I decided to save them for a while and immortalize them in digital files, they are worth it 😉 This package contains 37 digital elements in PNG format. All files are 300 dpi. 

Ga naar de SPPP shop | Go to the SPPP shop

Nieuw 13/06/22 | New 06/13/22

Layout Starter Template 2 – PU

Met deze layout template, wil ik je graag op weg helpen en laten zien dat elementjes en papers vaker in verschillende projecten gebruikt kunnen worden. Door een andere samenstelling, een ander kleurtje of patroontje ontwikkelt zich weer een heel nieuw beeld. Het voordeel van digitale bestanden is dat ze niet op raken en daarom keer op keer opnieuw gebruikt kunnen worden. Het kan daarom heel goed voorkomen dat je vaker hetzelfde elementje tegenkomt. Ik put uit alle SPPP bronnen om een mooie template te maken. Het gaat bij dit product niet in de eerste plaats om de elementjes of de papers, maar meer om het ontwerp en het concept van hergebruik. Bij de prijs is hier ook rekening mee gehouden. Dit pakket bevat in totaal 21 digitale elementjes (PNG), 1 papers (12 X 12 inch) in JPG bestandsformaat en een template in PSD, TIF en als quickpage in PNG formaat. Alle bestanden zijn 300 dpi voor een goede afdrukkwaliteit.

With this layout template I would like to help you on your way and show you that elements and paperscan be used more often in different projects. By a different composition, a different colour or pattern, a whole new image develops. The advantage of digital files is that they do not run out and can therefore be used over and over again. It is therefore quite possible that you will see the same element more than once. I use all the SPPP sources to make a nice template. This product is not primarily about the elements or the papers, but more about the design and the concept of reuse. The price takes this into consideration as well. This package contains in total 22 digital elements (PNG), 1 paper (12 X 12 inch) in JPG file format and a template in JPG/TIF formatand as quickpage (PNG). All files are 300 dpi for good print quality.

Ga naar de SPPP shop | Go to the SPPP shop

Nieuw 09/06/22 | New 06/09/22

June 2022 Bits – CU|PU

Stukjes papier, karton, strikje en scribbels. Kortom van alles wat! Dit pakket bevat in totaal 44 digitale elementjes in PNG bestandsformaat. Alle bestanden zijn 300 dpi voor een goede afdrukkwaliteit.

Pieces of paper, cardboard, bows and scribbles, a bit of everything! This package contains in total 44 digital elements in PNG file format. All files are 300 dpi for good print quality.

Ga naar de SPPP shop | Go to the SPPP shop

Nieuw 31/05/22 | New 05/31/22

My Dad Is The Best – CU|PU

Het thema van deze elementjes is vader/man. Dit pakket bevat in totaal 41 digitale elementjes in PNG bestandsformaat. Alle bestanden zijn 300 dpi voor een goede afdrukkwaliteit.

The theme of this elements is dad/man. This package contains In total 41 digital elements in PNG file format. All files are 300 dpi for good print quality.

Ga naar de SPPP shop | Go to the SPPP shop

Texture Papers 2 – CU|PU

Dit pakket bevat in totaal 6 digitale achtergrond papers (12 X 12 inch) in JPG bestandsformaat. Alle bestanden zijn 300 dpi voor een goede afdrukkwaliteit. Ga naar de SPPP shop.

TThis package contains In total 6 digital paper backgrounds (12 X 12 inch) in JPG file format. All files are 300 dpi for good print quality. Go to the SPPP shop.

Floral Papercuts – CU|PU

Deze flora elementjes zijn gemaakt aan de hand van echte knipsels. Dit pakket bevat in totaal 41 digitale elementjes in PNG bestandsformaat. Alle bestanden zijn 300 dpi voor een goede afdrukkwaliteit. Ga naar de SPPP shop.

I’ve created this floral elements from real papercuts. This package contains In total 41 digital elements in PNG file format. All files are 300 dpi for good print quality. Go to the SPPP shop.

My Favorite Art Papers – CU|PU

Dit pakket bevat echt al mijn favoriete zwart/wit art achtergronden!!! En bevat in totaal 9 digitale achtergrond papers (12 X 12 inch) in JPG bestandsformaat ook voor commercieel gebruik. Alle bestanden zijn 300 dpi voor een goede afdrukkwaliteit. Ga naar de SPPP shop.

This package contains all of my favorite black/white art papers!!! And contains In total 9 digital paper backgrounds (12 X 12 inch) in JPG file format which are also available for commercial use. All files are 300 dpi for good print quality. Go to the SPPP shop.

Winterblues – CU|PU

Deze elementjes heb ik gebruikt voor het maken van “Dear mister Bear”. Dit pakket bevat in totaal 34 digitale elementjes in PNG bestandsformaat. Alle bestanden zijn 300 dpi voor een goede afdrukkwaliteit. Ga naar de SPPP shop.

I have used this elements to create “Dear mister Bear elements”. This package contains In total 34 digital elements in PNG file format. All files are 300 dpi for good print quality. Go to the SPPP shop.

Dear Mr Bear Elements – PU

Het thema van deze elementen is winterblues. Deze elementjes kunnen o.a. gebruikt worden om digitale scrapbook pagina’s mee te creëren of voor digitale artjournal doeleinden. De elementjes passen mooi bij de rest van de Digiscrap Choice spullen van jan/feb 2022. Dit pakket bevat in totaal 48 digitale elementjes in PNG bestandsformaat.Alle bestanden zijn op 300 dpi voor een goede afdrukkwaliteit. Ga naar de SPPP shop.

The theme of this elements is winterblues. These elements can be used to create digital scrapbook pages or for digital artjournal purposes. The elemlents matches perfectly with the Digiscrap Choice shop products of Jan/Feb 2022.This package contains In total 48 digital elements in PNG file format. All files are 300 dpi for good print quality. Go to the SPPP shop.

Cutout Alpha Snippets – CU|PU

Deze alpha snippers kunnen bijvoorbeeld in persoonlijke projecten gebruikt worden om digitale scrapbook- of artjournal pagina’s mee te creëren. Daarnaast kunnen deze snippers ook voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Lees hiervoor de CU voorwaarden. Dit pakket bevat in totaal 45 digitale elementjes in PNG bestandsformaat. Alle bestanden zijn op 300 dpi voor een goede afdrukkwaliteit. Ga naar de SPPP shop.

For example, these alpha snippets can be used in personal projects to create digital scrapbook- or artjournal pages.  In addition, these snippets can also be used for commercial purposes. Please read the CU terms for this. This package contains In total 45 digital elements in PNG file format. All files are 300 dpi for good print quality. Go to the SPPP shop.