Trash to stash!

Inspiratie ligt bij mij niet altijd voor het oprapen. Er zijn tijden dat ik weinig tot geen inspiratie heb. In mijn hoofd blijf ik dan in dezelfde dingen hangen en kom ik geen stap verder. Juist als ik in een inspiratieloze fase zit is het belangrijk om uit mijn hoofd te komen door domweg creatieve dingen te gaan doen. Een laagdrempelige activiteit die voor mij altijd werkt stash van trash maken. Ik bewaar vaak verpakkingsmaterialen en stukken neutraal (afval) papier dus trash zat! Met zelfgemaakte stempels en wat verf of inkt stempel ik op de papiertjes en ga daar vervolgens omheen of doorheen werken met stift, pen en stukjes papier. Meestal neem ik een thema dat al in mijn hoofd zit en waar ik vertrouwd mee ben, vanuit dat thema dienen zich vaak weer nieuwe idee├źn aan. Vaak verwerk ik deze papiertjes weer in een groter geheel zoals een junk-journal bijvoorbeeld. Als ik dan in mijn junk-journal ook nog eens met woord associaties aan de gang ga, is succes verzekerd.

Inspiration is not always there for me. There are times when I have little or no inspiration. In my head I keep getting stuck in the same things and I don’t make any progress. Especially when I am in a non-inspiration phase, it is important to get out of my head by simply doing creative things. An easy to do activity that always works for me is making stash of trash. I often save packaging materials and pieces of neutral (waste) paper, so there’s plenty of trash! I use homemade stamps and some paint or ink to stamp on the pieces of paper and then work around or through them with marker, pen and pieces of paper. I usually take a theme that is already in my head and that I am familiar with, and from that theme new ideas often arise. I often incorporate these pieces of paper into a larger piece such as a junk-journal. If I then also start working with the word associations in my junk-journal, success is guaranteed.