Verkoop Digitale producten | Sale Digital products

SPPP ontwerpt digitale producten voor persoonlijk gebruik (PU/S4O) en producten die geschikt zijn voor commercieel gebruik (CU/S4H). De SPPP stijl is lekker eigenzinnig, behoorlijk rommelig, art journal-achtig, niet perfect, beetje rauw soms een tikje filosofisch, altijd creatief en qua thema’s gewoon alledaags…

Als ontwerper van Studio PIX+ Prints geloof ik sterk in de kracht van authentiek werk. Daarom maak ik steeds meer producten zonder een specifiek thema voor zowel commercieel- als persoonlijk gebruik. Door neutrale elementjes te maken van gewone alledaagse dingen wil ik je materiaal geven om je eigen stem en vorm te ontdekken en te ontwikkelen. Gebruik SPPP producten in combinatie met eigen producten of die van andere designers om zo tot je eigen stijl te komen. Of je nu een designer of hobbymatig layouts maakt, we hebben allemaal het verlangen om een stukje van onszelf te laten zien in ons werk. Dat maakt ons werk zo mooi en bijzonder. Meer weten over Studio PIX+ Prints? Lees het hier…

Digitaal, direct downloadbare SPPP producten zijn te koop bij digiscrap.shop.

De meeste digitale PNG bestanden zijn ook gemaakt voor vormgevers om mee te werken. Veel SPPP klanten zijn digitaal scrapbook designers, maar deze bestanden mogen uiteraard ook voor andere ontwerp doeleinden gebruikt worden. Nieuwsgierig naar wat de mogelijkheden zijn qua commercieel gebruik? Lees hiervoor de SPPP gebruiksvoorwaarden.


SPPP designs digital products for personal use (PU/S4O) and products suitable for commercial use (CU/S4H). The SPPP style is nice and quirky, quite messy, art journal-like, not perfect, a bit raw sometimes a bit philosophical, always creative and in terms of themes just ordinary…

As the designer behind Studio PIX+ Prints I strongly believe in the power of authentic work. That is why I make more and more products without a specific theme for both commercial and personal use. By making neutral elements out of ordinary everyday things, I want to give you material to discover and develop your own voice and form. Use SPPP products in combination with your own products or those of other designers to create your own style. Whether you are a designer or a hobbyist making layouts, we all have the desire to show a piece of ourselves in our work. That is what makes our work so beautiful and special. Love to know more about Studio PIX+ Prints? Read here…

Digital, directly downloadable SPPP products are available at digiscrap.shop.

Many digital PNG files are also made for designers to work with. Most of the SPPP customers are digital scrapbook designers, but of course these files can also be used for other design purposes. Curious about what the possibilities are for commercial use? Please read the SPPP terms of use.