Verkoop Digitale producten | Sale Digital products

SPPP ontwerpt digitale producten voor persoonlijk gebruik (PU/S4O) en producten die geschikt zijn voor commercieel gebruik (CU/S4H). De SPPP stijl is eigenzinnig, lekker rommelig, junk journal-achtig, niet perfect, beetje rauw, soms een klein tikje filosofisch, authentiek creatief, waarbij de thema’s niet op de voorgrond staan, maar het vormgeven op de eerste plaats komt.

Studio PIX+ Prints gelooft sterk in de kracht van eigen authentiek werk. Daarom komen er steeds vaker algemene producten in junk journal stijl voor persoonlijk- en commercieel gebruik in de webshop. Recycling is in de fysieke wereld niet meer weg te denken en beïnvloed hiermee ook de digitale wereld qua trends en stijl. Het hergebruiken van digitale bestanden ligt in het verlengde hiervan. SPPP maakt bijna alles zelf, waardoor PU materiaal ook als CU product kan worden verkocht en andersom. Door de neutrale elementjes kan SPPP materiaal ingezet worden in talloze projecten en een solide uitgangspunt vormen voor je werk. Hiermee geven SPPP producten een stevige, neutrale basis om je eigen stijl mee te ontwikkelen. Gebruik SPPP producten in combinatie met eigen werk of dat van andere designers om zo tot een authentieke mix van materiaal te komen, waarbij jouw stijl tot zijn volledige recht komt! Meer weten over Studio PIX+ Prints? Lees het hier…

Digitaal, direct downloadbare SPPP producten zijn te koop bij digiscrap.shop.

Veel digitale PNG bestanden zijn gemaakt voor vormgevers om mee te werken. Een groot deel van de SPPP klanten zijn digitaal scrapbook designer. Deze bestanden mogen uiteraard ook voor andere ontwerp doeleinden gebruikt worden. Nieuwsgierig naar wat de mogelijkheden zijn qua commercieel gebruik? Lees hiervoor de SPPP gebruiksvoorwaarden.


SPPP designs digital products for personal use (PU/S4O) and products suitable for commercial use (CU/S4H). The SPPP style is quirky, pleasantly messy, junk journal-like, not perfect, somewhat raw, sometimes a little bit philosophical, authentically creative, where the themes are not the main focus, but the designing comes first.”

Studio PIX+ Prints strongly believes in the power of own authentic work. That’s why increasingly more common products in junk journal style for personal- and commercial use are added to the webshop. Recycling has become an integral part of the physical world and is also influencing the digital world in terms of trends and style. The reuse of digital files is an extended part of this. SPP produces almost everything itself, so PU material can also be sold as CU product and vice versa. Because of the neutral elements, SPPP material can be used in countless projects and provide a solid starting point for your work. With this, SPPP products give you a firm, neutral base to develop your own style with. Use SPPP products in combination with your own work or that of other designers to get an authentic mix of materials, where your style will come to its full potential! Love to know more about Studio PIX+ Prints? Read here…

Digital, directly downloadable SPPP products are available at digiscrap.shop.

Many digital PNG files are made for designers to work with. and major part of SPPP clients are digital scrapbook designer. but of course these files can also be used for other design purposes. Curious about what the possibilities are for commercial use? Please read the SPPP terms of use.