Tag archieven: junkjournal

Het junkjournal proces | The junkjournal process

In mijn vorige post liet ik zien wat er mogelijk is met een simpele, zelfgemaakte foam stempel. In deze post laat ik je zien waar dit toe kan leiden…

Het kroon papier was de inspiratiebron voor mijn junkjournal*. Samen met een paddenstoel stempel – die ik een paar jaar geleden uit een gummetje heb gegutst – vormden zij de basis voor dit ontwerp. Ik weet dat paddenstoelen niet direct iets met kronen te maken hebben, maar dat is het leuke en onverwachte aspect van creatief bezig zijn zonder beperkingen. Ik maak iets van scratch met dingen die ik op dat moment voor handen heb. Geen kant en klare gekochte papiertjes, alleen maar “afval”.

De ongedwongen manier van werken maakt dat het resultaat vaak verrassend en onvoorspelbaar is. Het proces en de directe keuzes die ik op dat moment maak leiden regelmatig tot bijzondere inzichten en spannende creaties. Toen ik met mijn junkjournal bezig was kreeg ik het idee om het kroontje na te maken van stof op de naaimachine. Juist omdat mijn junkjournal verre van perfect is, geeft het me enorm veel vrijheid om aan de slag te gaan zonder plan en te maken waar ik op dat moment zin in heb.

* Een junkjournal is een boekje dat uit kosteloos materiaal bestaat als snoeppapiertjes, zelf gemaakte kladjes, elementjes enzovoorts.

In my previous post I showed what is possible with a simple, homemade foam stamp. In this post I’ll show you where this can lead to…

The royal crown paper was the source of inspiration for my junkjournal *. Together with a mushroom stamp – which I cut out of an eraser a few years ago – they formed the basis for this design. I know mushrooms aren’t directly related to crowns, but that’s the fun and unexpected aspect of being creative without limitations. I make something from scratch with things that I have available at that moment. No ready-made bought papers, just “scraps”.

The casual and free way of working means that the result is often surprising and unpredictable. The process and the direct choices which I make at that moment regularly lead to special insights and exciting creations. When I was working on my junkjournal I got the idea to make a crown from fabric on the sewing machine. Just because my junk journal is far from perfect, it gives me a lot of freedom to get started without a plan and to make what ever I want and feel like at that moment.

* A junk journal is a booklet that consists of free materials such as candy wrappers, homemade scraps, elements and so on.