Tagarchief: Digital Product

Digitale scrapbook papers

De basis van al het scrapbookwerk is de ondergrond. Scrapbook papers zijn vierkante, stevige vellen papier met aan één of weerszijden een print. Het formaat van deze vellen is standaard 12 x 12 inch (30,48 x 30,48 cm). Digitale scrapbook papers hebben hetzelfde formaat. Ze zijn ook 12 x 12 inch (3600 x 3600 pixels), hebben 300 dpi (dots per inch) drukwerk kwaliteit en worden geleverd in JPG formaat. Ze worden ook wel background papers genoemd.

De achtergrond papers hierboven bestaan uit verschillende texturen en patronen. Sommige hebben een “shabby” (versleten) uitstraling. De shabby uitstraling is een persoonlijk keuze van de designer zelf. Net als bij echte scrapbook papers is er verschil in stijl. De layout hieronder is gemaakt met een verkreukelde achtergrond. Hierdoor ontstaat een heel realistische look. Het had net zo goed een foto van een handmatig gescrapte layout kunnen zijn.

WINTERWOOD - Layout

Er bestaan ook papers met meer diepte. Het lijkt dan bijvoorbeeld alsof je in een doos, fotolijst of andere kleine ruimte kijkt. door je scrapwerk extra schaduw te geven, ontstaat er een mooie diepte werking.

Er zijn achtergrond papers die nog meer diepte hebben. Daar kijk je niet een kleine ruimte in, je kijkt als het ware daar een hele andere wereld in. Deze virtuele achtergrond scenes kunnen bijvoorbeeld heel fantasierijk of sprookjesachtig zijn. Daarnaast zijn er ook realistische achtergronden van steden, berglandschappen of met zee en strand erop. Soms zijn ze getekend of geverfd, gefotografeerd en bewerkt of alleen gefotografeerd. Alles is mogelijk! Er bestaan ook creatieve combinaties van boven genoemde technieken.

Bij deze achtergronden kun je het best de persoon(en) op je foto’s helemaal vrijzetten (digitaal uitknippen). Door ze in de scene van je paper te plaatsen, ontstaan er hele mooie sprookjesachtige afbeeldingen die prachtig op een canvas staan.

Je ziet dus dat er een hele hoop verschillende mogelijkheden zijn als het om digitaal scrapbook gaat. Je kan een traditionele scrap maken, maar ook een hele fantasierijke wereld creëren. Hieronder geef ik nog een laatste voorbeeld. Deze achtergronden zijn wat artistieker en al van wat elementjes voorzien. Daar kan natuurlijk overheen en omheen worden gescrapt, of alleen een tekst worden bijgezet. Alle achtergronden kun je ook uitprinten en in je artjournal verwerken of er “echt” mee scrappen. In feite is alles wat digitaal is ook afdrukbaar! Volgende keer ga ik het hebben over digital scrapbook elements en embellishments.

Digital scrapbook papers

The basis of all scrapbooking is the background. Scrapbook papers are square, firm sheets of paper with a print on one or both sides. The size of these sheets is standard 12 x 12 inches (30.48 x 30.48 cm). Digital scrapbook papers have the same format. They are also 12 x 12 inch (3600 x 3600 pixels), have 300 dpi (dots per inch) printing quality and are supplied in JPG format. They are also called background papers.

The background papers on the first image have different textures and patterns. Some have a “shabby” appearance. The shabby appearance is a personal choice of the designer self. Just like with real scrapbook papers, there is a difference in style. The layout on te second image is made with a crumpled background. This creates a very realistic look. It could just as well have been a photo of a manually scraped layout.

There are also papers with more depth. For example, it looks like you are looking in a box, photo frame or other small space. by giving your scrapwork extra shade, a nice depth effect is created. (See image 3 and 4).

There are background papers that have even more depth. You don’t look into a small space there, you look into a whole different world. These virtual background scenes can be very imaginative or fairytale-like, for example. In addition, there are also realistic backgrounds of cities, mountain landscapes or with the sea and beach on them. Sometimes they are drawn or painted, photographed and edited or only photographed. Everything is possible! There are also creative combinations of the above techniques. With these backgrounds, it is best to extract the person (s) from your photos completely (digitally cut out). By placing them in the scene of your paper, beautiful fairy-tale images are created that look wonderful on a canvas. (See image 5 and 6).

You see that there are a whole lot of different options when it comes to digital scrapbook. You can make a traditional scrapbook layout, but you can also create a very imaginative world. The last image is my final example. These backgrounds are more artistic and have some elements. You can scrapbook over and around it, or just add some text. You can (of course) print all the backgrounds and incorporate them into your artjournal or scrapbook with them “in real”. In fact, everything that is digital is also printable! Next time I will blog about digital scrapbook elements and embellishments.

Rommelige steekjes penseelset (brushes)

Ik vind deze rommelige steekjes zo ontzettend gaaf geworden, dat ik ze geen minuut langer meer voor mijzelf alleen wil houden! Het digitale pakketje bestaat uit 9 originele bestanden en 9 gestempelde brush bestanden beide in PNG formaat en een Photoshop ABR brushset bestand. Er zijn twee licentie vormen beschikbaar persoonlijk- en commercieel gebruik. Om te laten zien waarvoor je deze steekjes kunt gebruiken heb ik een voorbeeld toegevoegd. Dit voorbeeld is gemaakt met mijn nieuwe kit Hello Yellow die ongeveer medio mei uitkomt.

Messy Stitches – Brushes

I think these messy stitches have become so incredibly cool that I don’t want to keep them to myself for a minute longer! The digital package consists of 9 original files and 9 stamped brush files both in PNG format and a Photoshop ABR brushset file. There are two license forms available for personal and commercial use. To show what you can use these stitches for, I have added an example. This example was made with my new Hello Yellow kit that will be released around mid-May.

I Love – Fullkit

Deze volledig digitale artjournal kit is vrijwel themaloos en bijna voor elke gelegenheid te gebruiken of te combineren met andere SPPP producten. In de kit zitten 76 elementjes en 12 papers van 12 x 12 inch. Verkrijgbaar in 1 licentievorm: PU/S4O/S4H.

This fully digital artjournal kit is virtually theme-free and can be used for almost everything or combined with other SPPP products for any occasion. The kit contains 76 elementjes and 12 papers of 12 x 12 inch. Available in 1 licence: PU/S4O/S4H.

Live and Love woord strips

15 Met de hand gestempelde en gescheurde wordarts in het thema liefde en leven. De letters zijn ook los als (PNG) en als penseelset (ABR) bijgevoegd. Als je een losse tekst (over dezelfde tekst) van de woord snipper plaatst, hem iets te verschuift en een ander kleurtje te geeft, ontstaat dit leuke effect. Dit zelfde effect kan ook worden toegepast bij de You and Me woord snippers.

Live and Love Word Snippets

15 Hand-stamped and torn wordarts in the theme of love and life. The letters are also included as (PNG) and as brush set (ABR). If you place a single text (over the same text) of the word snipper, shift it a little and give it a different color, this nice effect is created. This same effect can also be applied to the You and Me Word Snippets.

Collage – Minikit

Deze nieuwe artjournal/collage minikit staat vanaf vandaag in de SPPP webshop. Het is misschien heel iets anders dan wat je normaal gewend bent van een scapbook kit. In plaats van elementjes bestaat deze kit uit stukjes papier. Vandaar ook de toepasselijke naam Collage. In de kit zitten 35 elementjes zonder schaduw, 17 elementjes met schaduw, 8 papers van 12 x 12 inch, 12 A4 knipvellen en 12 Letter knipvellen voor hybride gebruik en een PSD en TIF Layout Template.

Preview scrapbook kit
Template Layout PSD/TIF

This new artjournal/collage mini kit is available in the SPPP webshop from today. It might be something completely different from what you are used to from a scapbook kit. Instead of elements, this kit consists of pieces of paper. Hence the appropriate name Collage. The kit contains 35 elements without shadow, 17 elements with shadow, 8 12 x 12 inch papers, 12 A4 decoupage sheets and 12 Letter decoupage sheets for hybrid use and a PSD and TIF Layout Template.

Artjournal Papers #1 DC April 2019

Elke 1e vrijdag van de maand hebben wij bij Digiscrap de Dutch Choice. Verschillende designers brengen een eigen product uit in een zelfde vooraf afgesproken kleurschema. Mijn bijdrage voor deze keer zijn 2 producten waarvan 1 gratis! Kijk bij het freebie menu voor meer info.

Deze achtergronden komen uit mijn artjournal en heb ik wat opgevrolijkt met bloemen. Gebruik ze om te blenden, als achtergrond of geprint in je eigen artjournal.

Every 1st Friday of the month we have the Dutch Choice at Digiscrap. Different designers release their own product in the same pre-agreed color scheme. My contribution for this time is 2 products, 1 of which is free! Look at the freebie menu for more info.

These backgrounds are from my artjournal and I cheered up with flowers. Use them for blending, as background or printed in your own artjournal.

Mixed Media – Frames en journalcards

Wel eens gehoord van Project Life of Project 365 journalcards? Vind je het leuk om wat meer van je dagelijkse gedachten of gebeurtenissen vast te leggen om op een later tijdstip weer op terug te kijken? Dan is dit het project bij uitstek om mee aan de slag te gaan! Zelf ben ik er aan begonnen om mijn creatieve vaardigheden wat meer te ontwikkelen. Het is een laagdrempelige manier omdat je werkt op kleine kaartjes van 3 x 4 of iets groter 6 x 4 inch. Het ziet er in ieder geval een stuk minder bedreigend uit dan het witte vel papier in je (art)journalbook of schetsblok. Als je je kaartje niet mooi genoeg vindt gooi je hem gewoon weg of keer je hem om en begin je weer opnieuw! Niets scheuren in je dagboek! Je kunt de kaartjes gebruiken om foto’s op te bevestigen met een stukje tekst of om alleen op te schrijven of om op te tekenen, verven, stempelen, plakken of om eerst helemaal digitaal op te maken en daarna eventueel te printen… Ook kunnen de kaartjes in je digitale layouts verwerkt worden of als frame om een tekst of foto. Alles is mogelijk! Ook zijn ze heel goed te gebruiken als motivatiekaartjes voor jezelf of voor iemand anders. Schrijf er bemoedigende teksten op doodle er nog wat omheen, pons er een gaatje in en bundel ze in een klein boekje. Gebruik ze als labels… De onderstaande kaartjes zijn al voorzien van een creatief randje waardoor het nog makkelijker wordt om een leuk kaartje te maken. Ze zijn er in verschillende uitvoeringen:

 • Kaartjes met een witte binnenkant (los en als knipvel – JPG)
 • Kaartjes met een egaal gekleurde binnenkant (los en als knipvel – JPG)
 • Kaartjes met een gewaterverfde ondergrond als binnenkant (los en als knipvel – JPG)
 • Kaartjes met een witte ondergrond en gekleurde lijntjes om op te schrijven als binnenkant (los en als knipvel – JPG)
 • Kaartjes met een witte ondergrond en gekleurde (reken) ruitjes als binnenkant (los en als knipvel – JPG)
 • Kaartjes met een transparante binnenkant (Frames – PNG)

Hieronder heb ik voorbeelden van de kaartjes die ik zelf gemaakt heb. De randjes komen o.a. van deze plaatjes af. Ik heb ze gemaakt op mijn vakantie naar Denemarken. Elke dag tekende ik een gebeurtenis en schreef ik een motivatiekaartje met iets goeds en iets nieuws erop. De grappige poppetjes zijn geïnspireerd door Marieke Blokland van Bloknote.nl. Als je van dit stijltje houdt en jezelf op dit gebied verder wil ontwikkelen is zij een echte aanrader.

Ik experimenteer ook graag op de kaartjes zoals op het kaartje rechtsonder. Ik print de kaartjes uit op mat fotopapier (235 gram) van de Hema. Het kan zijn dat het laagje dat op dit fotopapier zit niet de ideale ondergrond is voor bepaalde verf en stiften. (Transparante) gesso kan dan handig zijn. Let wel op of deze niet reageert met je printer inkt!

Mixed Media – Frames and Journalcards

Have you ever heard of Project Life or Project 365 journalcards? Do you like to document some more of your daily thoughts or events to look back on at a later time? If you answer is a big yes, then this is the right project for you to get started with! I started to develop my creative skills a little bit more. It is an easy step te make because you create your art on small cards of 3 x 4 or slightly larger 6 x 4 inch. It certainly looks a lot less threatening than the white sheets of paper in your (art) journalbook or sketchpad. If you don’t like your work, just throw it away or turn it over and start over again! You do not have to tear any page from your diary! You can use the cards to attach photos with a piece of text or only write on them, or to draw on, paint, stamp, paste or create your card completely digitally and then possibly print them… Make 100% digital layouts with this cards or with the frames put them around a text or photo. Everything is possible! They can also be used as motivation cards for yourself or for someone else. Write encouraging texts on it, place some doodles around it, punch a hole in it and bundle them in a small book. Use them as labels … The cards below already have a creative edge which makes it even easier to make a nice card. They come in various versions:

 • Cards with a white inside (loose and as a sheet – JPG)
 • Cards with an evenly colored inside (loose and as a sheet – JPG)
 • Cards with a watercolor surface inside (loose and as a sheet – JPG)
 • Cards with a white background and colored lines to write on inside (loose and as a sheet – JPG)
 • Cards with a white background and colored (calculation) squares inside (loose and as a sheet – JPG)
 • Cards with a transparent inside (Frames – PNG)

In the second image I have some examples of the cards I made myself. The edges come from these cards among other things. I made them on my vacation to Denmark. Every day I draw an event and wrote a motivation card with something good and something new on it. The funny dolls are inspired by Marieke Blokland from Bloknote.nl. If you like this style and want to further develop yourself in this area, it is highly recommended.

I also like to experiment on the cards as on the card at the bottom right. I print the cards on matte photo paper (235 grams). It is possible that the layer on your photo paper is not the ideal surface for certain paints and markers. (Transparent) gesso can then be useful. Please note that it does not respond with your printer ink!

Sprayed – Brushes #2

Onmisbaar voor elke “messy” layout of vormgeving. Deze 9 handgemaakte brushes zijn er in 3 uitvoeringen; als penseel (brushset in ABR formaat), als een meer dekkende afbeelding (element) en als brush afbeelding. De PNG bestanden zijn 300 DPI. Verkrijgbaar in 2 licentie vormen: PU/S4O/S4H en CU.

Indispensable for any “messy” layout or design. These 9 handmade brushes are available in 3 versions; as a brush (brush set in ABR format), as a more opaque image (element) and as a brush image. The PNG files are 300 DPI. Available in 2 license forms: PU / S4O / S4H and CU.

Designer Tools – Stock Images #2

Deze 6 handgemaakte en onbewerkte stukken gelprint papier hebben diverse afbeeldingen, texturen en afmetingen. Alle 6 de bestanden zijn in PNG fomaat (300 dpi) en met de originele scan kleuren zodat je ze zelf kan aanpassen naar wens. Dit product is alleen verkrijgbaar in 1 licentie vorm: CU. Uiteraard mogen de bestanden ook gebruikt worden voor persoonlijk gebruik.

These 6 handmade and unprocessed pieces of gel printed paper have various images, textures and paper sizes. All 6 files are in PNG format (300 dpi) and with the original scan colors so that you can adjust them yourself. This product is only available in 1 license: CU. The files may also be used for personal use.