Tagarchief: Commercial Use

Live and Love woord strips

15 Met de hand gestempelde en gescheurde wordarts in het thema liefde en leven. De letters zijn ook los als (PNG) en als penseelset (ABR) bijgevoegd. Als je een losse tekst (over dezelfde tekst) van de woord snipper plaatst, hem iets te verschuift en een ander kleurtje te geeft, ontstaat dit leuke effect. Dit zelfde effect kan ook worden toegepast bij de You and Me woord snippers.

Live and Love Word Snippets

15 Hand-stamped and torn wordarts in the theme of love and life. The letters are also included as (PNG) and as brush set (ABR). If you place a single text (over the same text) of the word snipper, shift it a little and give it a different color, this nice effect is created. This same effect can also be applied to the You and Me Word Snippets.

Sprayed – Brushes #2

Onmisbaar voor elke “messy” layout of vormgeving. Deze 9 handgemaakte brushes zijn er in 3 uitvoeringen; als penseel (brushset in ABR formaat), als een meer dekkende afbeelding (element) en als brush afbeelding. De PNG bestanden zijn 300 DPI. Verkrijgbaar in 2 licentie vormen: PU/S4O/S4H en CU.

Indispensable for any “messy” layout or design. These 9 handmade brushes are available in 3 versions; as a brush (brush set in ABR format), as a more opaque image (element) and as a brush image. The PNG files are 300 DPI. Available in 2 license forms: PU / S4O / S4H and CU.

Designer Tools – Stock Images #2

Deze 6 handgemaakte en onbewerkte stukken gelprint papier hebben diverse afbeeldingen, texturen en afmetingen. Alle 6 de bestanden zijn in PNG fomaat (300 dpi) en met de originele scan kleuren zodat je ze zelf kan aanpassen naar wens. Dit product is alleen verkrijgbaar in 1 licentie vorm: CU. Uiteraard mogen de bestanden ook gebruikt worden voor persoonlijk gebruik.

These 6 handmade and unprocessed pieces of gel printed paper have various images, textures and paper sizes. All 6 files are in PNG format (300 dpi) and with the original scan colors so that you can adjust them yourself. This product is only available in 1 license: CU. The files may also be used for personal use.

Designer Tools – Monoprint Stripe Brushes #1

Ik heb deze 13 handgemaakte bijzondere brushes gemaakt van gelliprint afdrukken. Het printen van blokken en stroken (segmenting – techniek) wordt regelmatig toegepast bij gelliprint en heeft mij geïnspireerd om deze brushes juist op deze manier te maken. Door ze rechthoekig (horizontaal en verticaal) te maken in dia positief en negatief ontstaat er een unieke print waarbij vele variaties mogelijk zijn. Ook kleuren over elkaar heen drukken (dan net even iets verschoven – zie de bovenste strook op de preview) geeft ook een geweldig effect. Het maken van de preview was geen enkele uitdaging, het ging gewoon vanzelf! De brushes (3600px) zijn speciaal ontworpen als ontwerp element voor vormgevers en daarom ook verkrijgbaar alleen verkrijgbaar in 1 alles in één licentie vorm: PU/S4O/S4H/CU

I made these 13 handmade special brushes from gelliprint prints. The printing of blocks and strips (segmenting technique) is regularly applied at gelliprint and inspired me to make these brushes precisely in this way. Making them rectangular (horizontal and vertical) in slide positive and negative creates a unique print where many variations are possible. Printing colors over each other (then just slightly shifted – see the top strip on the preview) also gives a great effect. Making the preview was no challenge at all, it just came naturally! The brushes (3600px) are specially designed as a design element for designers and therefore only available only in a all in one license: PU/S4O/S4H/CU.

Stempel plezier papers

12 Handgemaakte papers. Gestempeld met zelfgemaakte foam stempels en bewerkt met fineliner en witte stift. Deze achtergronden kunnen dienen als basis voor digitaal en hybride* scrapwerk. Print de papers uit om te verwerken in je artjournal of in andere kunst projecten. Pak kleine cadeaus ermee in of maak labels, kaarten, doosjes en nog veel meer met deze prints. Kortom alles is mogelijk met deze papers en een beetje fantasie!

* Bij hybride projecten worden digitale bestanden uitgeprint om in fysieke projecten te verwerken.

Stamp Fun – Papers

12 Handmade papers. Stamped with homemade foam stamps and edited with fineliner and white marker. These backgrounds can serve as a basis for digital and hybrid* scrap work. Print the papers for incorporation in your artjournal or in other art projects.Use as wrappingpaper for smal gifts or make labels, cards, boxes and more with these prints. Everything is possible with these papers and a little imagination!

* With hybrid projects, digital files are printed out for use in physical projects.

Elements 15 – PU/CU

In de vorige blogpost schreef ik over een workshop die ik samen met een vriendin heb gedaan bij Royal Talens in Apeldoorn. Dit is het tweede product dat ik (gedeeltelijk) met het resultaat van deze workshop heb gemaakt. Deze 12 elementjes danken hun artistieke uitstraling aan de verfklodders en vlekken van Talens of door de doodles, dat is namelijk ook iets dat ik graag op bladeren mag doen. Ik heb zelf een hanger van doodle bladeren al 3 jaar in mijn keuken hangen en kan er maar geen genoeg van krijgen!

Tussen 2011 en 2017 heb ik behoorlijk wat digitale scrapbook producten gemaakt. Vorig jaar heb ik deze uiteindelijk allemaal ontbonden en opnieuw gebundeld tot producten voor commercieel gebruik (CU). Dit wil niet zeggen dat deze producten niet meer geschikt zijn voor persoonlijk gebruik (PU)! Sterker nog, al mijn producten zijn nog steeds geschikt voor persoonlijk gebruik en bijna alle PU producten hebben ook een goedkoper prijstarief. Helaas waren mijn kits niet succesvol genoeg om met het ontwerpen hiervan door te gaan. Dus ben ik gestopt (op een uitzondering na) met het maken van totale thema kits. Na 6 jaar kom ik (helaas) tot de conclusie dat mijn fantasie niet zover reikt op het gebied van thema’s bedenken voor een kit. Thema’s en kleurschema’s zijn voor mij altijd een enorme uitdaging en tevens ook een grote beperking geweest. Ik vind het veel makkelijker om losse producten te maken waarmee naar hartenlust gecombineerd kan worden. Eigenlijk scrap(te) ik zelf ook altijd al op deze manier en dat bevalt mij nog steeds prima. Als ik volledige kits maakte of kocht was ik ze na een paar lootjes al zat. Terwijl ik met losse producten blijf combineren. Ik denk dat deze manier van werken beter bij mij past en dat daar ook mijn kracht ligt.

In the previous blog post I wrote about a workshop that I did with a friend at Royal Talens in Apeldoorn. This is the second product that I made (partly) with the result of this workshop. These 12 elements owe their artistic appearance to the paint clots and stains of Talens or through the doodles, because that is also something that I like to do on leaves. I have had a hanger of doodle leaves in my kitchen for 3 years now and I just can’t get enough!

Between 2011 and 2017 I made quite a few digital scrapbook products. Last year I finally
separate all of these and bundled them again into products for commercial use (CU). This does not mean that these products are no longer suitable for personal use (PU)! In fact, all my products are still suitable for personal use and almost all PU products have a lower price. Unfortunately my kits were not successful enough to continue designing them. So I stopped (with some exceptions) making total theme kits. After 6 years I (unfortunately) come to the conclusion that my imagination does not go that far in terms of think up themes for a kit. Themes and color schemes have always been a huge challenge for me and also a major constraint. I find it much easier to make individual products that can be combined. Actually, I always have done en still love to scrap in this way. When I made or bought complete kits, I was already fed up with them after a few layouts. While I continue to combine with individual products. I think that this way of working suits me better.

Gesso – Brushes

Je kan er nooit genoeg van hebben. Gesso brushes! Deze gaven brushes zijn een must als je je layouts een mixed media look wil geven. Gebruik ze als brush (in kleur) als element of als clipon mask voor foto’s of andere texturen. Vanaf vandaag staan deze 10 handgemaakte gesso brushes in de winkel voor zowel persoonlijk- als commercieel gebruik.

You can never have enough of these Gesso brushes! These brushes are a must if you want to give your layouts a mixed media look. Use them as a brush (in color) as an element or as a clipon mask for photos or other texture images. These 10 handmade gesso brushes are now available for personal and commercial use.

Designer Tools – Stock Images (CU)

Aan mijn gelliplate avontuur heb ik zo veel leuk materiaal overgehouden dat ik besloten heb om deze als stock images te gaan verkopen voor exclusief CU gebruik. Deze 4 Handgemaakte onbewerkte mixed media – gelprint papers met diverse texturen, afbeeldingen en in verschillende maten zijn in PNG fomaat (300 dpi) en met de originele scan kleuren zodat je ze zelf kan aanpassen naar wens. Dit product is alleen verkrijgbaar in 1 licentie vorm: CU. Uiteraard mogen de bestanden ook gebruikt worden voor persoonlijk gebruik.

In my gelliplate adventure I have so much great material left, that I decided to sell these as stock images for exclusive CU use. These 4 handmade unprocessed mixed media – gelprint papers with various textures, images and in different sizes are in PNG format (300 dpi) and with the original scan colors so you can adjust them yourself. This product is only available in one license: CU. Of course, the files may also be used for personal use.

Waterverf penseel brushes #2

Dit product bestaat uit 15 verschillende handgemaakte waterverf brushes in 3 uitvoeringen; als penseel (ABR) en penseel afbeelding (PNG), als niet transparante afbeelding (element) en als element in kleur. Verkrijgbaar in 2 licentie vormen: PU/S4O/S4H en CU.

Watercolor brushes #2

This product contains 15 different handmade waterpaint brushes in 3 formats; as a brushset (ABR) as single brush images (PNG), as not transparant images (element) and as colored elements. Available in 2 licences: PU/S4O/S4H en CU.

Penseel/brushpen letters

Deze handletters heb ik met een brushpen getekend, ingescand en vrijgezet. De originele letters hebben een dekking van 100% en zijn verder niet bewerkt. Ook zit er een brushset bij (ABR) en 26 losse PNG bestanden van de brushes. De letters zijn ook verkrijgbaar voor commercieel gebruik.

Brushpen Alpha

I have drawn, scanned and released these hand lettered alpha made with a brushpen. The original letters have a coverage of 100% and have not been edited. There is also a brush set (ABR) and 26 separate PNG files from the brushes. The letters are available for commercial use.