Stippen en strepen

In het vorige stukje heb ik geschreven over tekenen, dat het natekenen van alledaagse objecten erg leuk is om te doen en dat een mooie tekening helemaal niet perfect hoeft te zijn. Naast het tekenen van objecten, teken ik ook graag simpele poppetjes. Wat ik zo fijn vind aan het tekenen van poppetjes komt in dit blogstukje aan bod.

Toen ik bij de eetstoorniskliniek in therapie was, vormden gesprekken een belangrijk onderdeel van mijn behandeling. Door de behandeling kwamen verdrongen emoties bij me boven en kreeg ik de behoefte om poppetjes te gaan tekenen. Soms zag ik mijn emoties terug in een poppetje, maar ook lang niet altijd.

Nu nog teken ik graag “zomaar” poppetjes. Vooral het uitproberen van verschillende tekenstijlen en het maken van de meest uiteenlopende gezichtsuitdrukkingen is een bezigheid waar ik heel blij van wordt. Daarnaast vind ik bij het tekenen van poppetjes het vooral fijn om de haren en de kleding te accentueren. Omdat ik graag met alleen een zwarte fineliner werk breng ik met stipjes, streepjes, rondjes en lijntjes verschillende texturen, schaduwen en nuances aan. Het arceren en inkleuren van vlakken werkt ondanks dat ik zeer gefocust ben heel ontspannend. Ik vind het zelfs jammer als een tekening af is.

Tanglen heeft voor mij dezelfde uitwerking, omdat dat ook met het opvullen van vlakken te maken heeft. Elk vlak wordt met behulp van een (zwarte) fineliner opgevuld met een patroon. Al zien tangles er soms ingewikkeld uit, ze zijn vaak verrassend eenvoudig om te maken. Er zijn verschillende boeken op de markt gebracht waarin stapsgewijs aan de hand van illustraties de patronen worden uitgelegd.

Afgelopen week heb ik een workshop Fazendoo gedaan. Door losse doedels te tekenen en deze op te vullen met tangle-achtige patronen ontstaat er iets moois. Na het opzetten van de lijntekening worden bepaalde vlakken ingekleurd. Dit kan bijvoorbeeld met kleurpotlood, (water)verf of stift. Let er met natte media wel op dat de inkt die je gebruikt voor de lijntekening watervast is om doorlopen van de lijnen te voorkomen.

Dots and stripes

In the previous post I wrote about drawing, that drawing everyday objects is very fun to do and that a beautiful drawing does not have to be perfect at all. In addition to drawing objects, I also like to draw simple characters. I will explain in this blogentry what I like about drawing characters.

When I was in therapy at the eating disorder clinic, conversations were an important part of my treatment. Because of the treatment, repressed emotions came to mind and I felt the need to draw characters. Sometimes I saw my emotions back in a character, but certainly not always.

I still like to draw “just” characters. I love trying out different drawing styles and making diverse facial expressions. It makes me very happy. In addition, when drawing characters, I especially like to accentuate the hair and clothing. Because I like to work with only a black fineliner, I apply different textures, shadows and nuances with dots, stripes, circles and lines. The shading and coloring of surfaces works for me – despite the fact, that I am very focused – so relaxing. I even find it a pity when a drawing is complete.

Tangling has the same effect for me, because that also has to do with the filling of surfaces. Each surface is filled with a hand made (black)fineliner pattern. Although tangles sometimes look complicated, they are often surprisingly easy to make. There are several books about tangling on the market in which the patterns are explained step by step based on illustrations.

Last week, I did a Fazendoo workshop. By drawing loose doodles and filling them with tangle patterns, something beautiful is created. After setting up the line drawing, certain areas are also colored. This can for example be done with colored pencil, (water) paint or marker. With wet media make sure that the ink you use for the line drawing is water resistant to prevent the lines from running through.