Mixed Media – Frames en journalcards

Wel eens gehoord van Project Life of Project 365 journalcards? Vind je het leuk om wat meer van je dagelijkse gedachten of gebeurtenissen vast te leggen om op een later tijdstip weer op terug te kijken? Dan is dit het project bij uitstek om mee aan de slag te gaan! Zelf ben ik er aan begonnen om mijn creatieve vaardigheden wat meer te ontwikkelen. Het is een laagdrempelige manier omdat je werkt op kleine kaartjes van 3 x 4 of iets groter 6 x 4 inch. Het ziet er in ieder geval een stuk minder bedreigend uit dan het witte vel papier in je (art)journalbook of schetsblok. Als je je kaartje niet mooi genoeg vindt gooi je hem gewoon weg of keer je hem om en begin je weer opnieuw! Niets scheuren in je dagboek! Je kunt de kaartjes gebruiken om foto’s op te bevestigen met een stukje tekst of om alleen op te schrijven of om op te tekenen, verven, stempelen, plakken of om eerst helemaal digitaal op te maken en daarna eventueel te printen… Ook kunnen de kaartjes in je digitale layouts verwerkt worden of als frame om een tekst of foto. Alles is mogelijk! Ook zijn ze heel goed te gebruiken als motivatiekaartjes voor jezelf of voor iemand anders. Schrijf er bemoedigende teksten op doodle er nog wat omheen, pons er een gaatje in en bundel ze in een klein boekje. Gebruik ze als labels… De onderstaande kaartjes zijn al voorzien van een creatief randje waardoor het nog makkelijker wordt om een leuk kaartje te maken. Ze zijn er in verschillende uitvoeringen:

 • Kaartjes met een witte binnenkant (los en als knipvel – JPG)
 • Kaartjes met een egaal gekleurde binnenkant (los en als knipvel – JPG)
 • Kaartjes met een gewaterverfde ondergrond als binnenkant (los en als knipvel – JPG)
 • Kaartjes met een witte ondergrond en gekleurde lijntjes om op te schrijven als binnenkant (los en als knipvel – JPG)
 • Kaartjes met een witte ondergrond en gekleurde (reken) ruitjes als binnenkant (los en als knipvel – JPG)
 • Kaartjes met een transparante binnenkant (Frames – PNG)

Hieronder heb ik voorbeelden van de kaartjes die ik zelf gemaakt heb. De randjes komen o.a. van deze plaatjes af. Ik heb ze gemaakt op mijn vakantie naar Denemarken. Elke dag tekende ik een gebeurtenis en schreef ik een motivatiekaartje met iets goeds en iets nieuws erop. De grappige poppetjes zijn geïnspireerd door Marieke Blokland van Bloknote.nl. Als je van dit stijltje houdt en jezelf op dit gebied verder wil ontwikkelen is zij een echte aanrader.

Ik experimenteer ook graag op de kaartjes zoals op het kaartje rechtsonder. Ik print de kaartjes uit op mat fotopapier (235 gram) van de Hema. Het kan zijn dat het laagje dat op dit fotopapier zit niet de ideale ondergrond is voor bepaalde verf en stiften. (Transparante) gesso kan dan handig zijn. Let wel op of deze niet reageert met je printer inkt!

Mixed Media – Frames and Journalcards

Have you ever heard of Project Life or Project 365 journalcards? Do you like to document some more of your daily thoughts or events to look back on at a later time? If you answer is a big yes, then this is the right project for you to get started with! I started to develop my creative skills a little bit more. It is an easy step te make because you create your art on small cards of 3 x 4 or slightly larger 6 x 4 inch. It certainly looks a lot less threatening than the white sheets of paper in your (art) journalbook or sketchpad. If you don’t like your work, just throw it away or turn it over and start over again! You do not have to tear any page from your diary! You can use the cards to attach photos with a piece of text or only write on them, or to draw on, paint, stamp, paste or create your card completely digitally and then possibly print them… Make 100% digital layouts with this cards or with the frames put them around a text or photo. Everything is possible! They can also be used as motivation cards for yourself or for someone else. Write encouraging texts on it, place some doodles around it, punch a hole in it and bundle them in a small book. Use them as labels … The cards below already have a creative edge which makes it even easier to make a nice card. They come in various versions:

 • Cards with a white inside (loose and as a sheet – JPG)
 • Cards with an evenly colored inside (loose and as a sheet – JPG)
 • Cards with a watercolor surface inside (loose and as a sheet – JPG)
 • Cards with a white background and colored lines to write on inside (loose and as a sheet – JPG)
 • Cards with a white background and colored (calculation) squares inside (loose and as a sheet – JPG)
 • Cards with a transparent inside (Frames – PNG)

In the second image I have some examples of the cards I made myself. The edges come from these cards among other things. I made them on my vacation to Denmark. Every day I draw an event and wrote a motivation card with something good and something new on it. The funny dolls are inspired by Marieke Blokland from Bloknote.nl. If you like this style and want to further develop yourself in this area, it is highly recommended.

I also like to experiment on the cards as on the card at the bottom right. I print the cards on matte photo paper (235 grams). It is possible that the layer on your photo paper is not the ideal surface for certain paints and markers. (Transparent) gesso can then be useful. Please note that it does not respond with your printer ink!