Messy Stitches CU pack

CU – Messy Stitches is a digital Commercial Use brush pack specially created for designers. This pack includes 9 digital unique stitch brushes in tree different versions (a total of 19 files). The “br” elements are in png file format and a exact (black) copy of the brushes in the.abr brushset. The “el” elements are also in png file format, they are the “originals” and more opaque then the “br” element files. All files are saved at 300 dpi and quality checked.

CU – Messy Stitches (Slordige steekjes) is een digitaal commercieel gebruik brush/penseel pakket speciaal gemaakt voor designers. Dit pakket bestaat uit 9 digitale, unieke steekjes penselen in drie verschillende versies (in totaal 19 bestanden). De “br” elementjes zijn in .png bestands formaat en een exacte (zwarte) kopie van de .abr penseelset. De “el” elements zijn ook in .png bestands formaat dit zijn de “originelen” en daardoor meer dekkend dan de “br” element bestanden. Alle bestanden zijn 300 dpi en gecontroleerd op kwaliteit.

Go to the CU store | Ga naar de CU winkel