Imperfect tekenen | Imperfect drawing

Afgelopen weekend heb ik een imperfect teken workshop gegeven tijdens de Geluksroute. De bedoeling van de Geluksroute is om je geluk te delen met anderen. Imperfect tekengeluk is echt iets dat ik heel graag met anderen wil delen. Ooit zelf geplaagd door perfectionisme, heeft deze mindset me enorm geholpen om een eigen stijl te ontwikkelen en blij te zijn met de dingen die ik maak. Ik ben mijn tekortkomingen gaan waarderen en gaan zien als authentiek, spannend en juist heel waardevol.

Last weekend, I gave an imperfect drawing workshop during the Geluksroute. The intention of the Geluksroute is to share your happiness with others. Imperfect drawing happiness is something that I really want to share with others. Once plagued by perfectionism myself, this mindset has helped me enormously to develop my own style and to be happy with the things I make. I have come to appreciate my shortcomings and to see them as authentic, exciting and very valuable.