Handletteren

Naast kleuren voor volwassen en tangle is er ook voor handletteren de afgelopen jaren een enorme belangstelling ontstaan. Inmiddels zijn er heel wat boeken en cursussen over dit onderwerp op de markt gekomen. Er zijn zelfs tijdschriften in de supermarkt te koop die puur over handletteren gaan en je alle mogelijkheden en toepassingen rondom dit thema te tonen.

Afgelopen winter mocht ik bij een workshop over zelf kerstkaarten maken het gedeelte handletteren op me nemen. Goed voorbereid ging ik de cursus in met een legio aan zelfgemaakte voorbeelden. Elk halfuur kreeg ik een nieuwe groep cursisten aan wie ik de basis technieken van het handletteren mocht uitleggen. Ik had een A4-tje gemaakt met wat basis uitleg over het handletteren en aan de hand daarvan en de voorbeelden die ik had gemaakt konden de cursisten aan de slag.

Wat me aan het einde van de avond was opgevallen, is dat er geen één cursist letters tekende… Nu zijn er heel veel soorten letters en technieken om mee aan de slag te gaan. Letters schrijven doe je wel bijvoorbeeld met een kalligrafie pen, penseel/brushpen of hele dunne letters met fineliner. Ik gaf die avond voornamelijk uitleg en voorbeelden die betrekking hadden op “getekende” handletters. Bijna al mijn voorbeelden waren als het ware eerst getekend met fineliner en later ingekleurd met stift! Soms moet je de dingen dus even anders benaderen dan je gewend bent om tot iets nieuws of beters te komen. Mijn advies is eigenlijk heel eenvoudig; schrijf de letters niet maar teken ze (na)! Je zal zien dat als je dit een paar keer gedaan hebt je vanzelf beter wordt. Heb je een afwijking naar links of rechts? geen probleem teken er gewoon aan de andere kant wat meer bij! Al mijn voorbeelden zijn stuk voor stuk imperfect, maar als je de kaarten zo voor je ziet, ziet het er ontzettend leuk uit! Zelfs de kladjes hebben wat! En ze zijn veel persoonlijker en origineler dan al die massa kaarten die je in de winkel kunt kopen.

Hand-lettering

In addition to colorbooks for adults and tangling, there has also been a huge interest in hand-lettering in recent years. There are lot of books and courses on this subject on the market. There are even magazines for sale in the supermarket that are purely about hand-lettering and show you all the possibilities and applications around this theme.

Last winter I took the hand-lettering part at a workshop about making Christmas cards on myself. Well prepared, I started the course with some self-made examples. Every half hour I got a new group of students to whom I explained the basic techniques of hand-lettering. I had made a sheet with some basic explanations about hand-lettering and hand this out to the students. Together with the examples the students get started. What I noticed at the end of the evening was that none of the students drew letters… There are many types of letters and techniques to get started with. For example, you can write letters with a calligraphy pen, brush/brush pen or very thin letters with a fineliner. That evening I mainly gave explanations and examples that related to “drawed” hand letters. Almost all of my examples were first drawn with fineliner and later colored with a marker! So sometimes you have to approach things differently than you are used to in order to achieve something new or better. My advice is actually very simple; do not write the letters but (copy) draw them! You will see that if you have done this a few times you will naturally improve. Do you have a deviation to the left or right? no problem just add some more on the other side! All my examples are imperfect, but when you see the cards in front of you, it looks really nice! Even the rough drafts have something likable! And they are much more personal and original than all the mass production cards you can buy in the store.