Digitaal plezier met niets | Digital fun with nothing

Digitaal art journal plezier met niets! Alleen wat snippers, krassen en knipsels. Lekker wat schuiven met elementen en kijken wat er uit komt, zonder me druk te hoeven maken over thema’s, bewuste samenhang, kleurschema’s of dat het beeld realistisch gezien mogelijk is. Het gaat puur op gevoel. Ik ben er blij met het onverwachte resultaat!

Digital Art journal fun with nothing! Only some snippets, scribbles and paper cutouts. Love to slide with elements and to see what happens without having to worry about themes, conscious coherence, color schemes or whether the image is realistically possible. It is purely by feel. I’m more then pleased with the unexpected result.