Cuteness Alert! collection

The Cuteness Alert – Collection collection is all about… Cuteness! To be, or not to be cute. Sometimes you are cute, sometimes you are not, sometimes you wanna be cute, or not… If it looks cute, it can bite, or shout, cry… What about the cuteness overloads is there is something like too much cuteness? I’ve made this collection in the name of cuteness and it’s up to you how to use it! You can make with this great collection fabulous scrapbook pages with photo’s, express your feelings in your own artistic artjournal way or write things down in combination wit some elements. Because of the artsy accents and wordarts is this collection also very suitable for quote canvasses, artjournal cards and greeting cards. Click on the preview to go to the product in the Pickleberrypop shop, under the previews you will find a link to the same product in the Digiscrap shop.

De Cuteness Alert – Collection draait helemaal om schattig zijn of juist niet willen zijn. Soms ben je schattig, soms ben je het niet, soms wil je schattig zijn, en soms helemaal niet… Als het er schattig uitziet, kan het bijten, schreeuwen of huilen … Hoe zit het met een overdosis aan schattigheid is er zoiets als te schattig? Ik heb deze collectie gemaakt in de naam van schattigheid en het is aan jou hoe je het gebruikt! Je kunt met deze geweldige collectie fantastische plakboekpagina’s met foto’s maken, je gevoelens uiten op je eigen artistieke artjournal manier of dingen opschrijven in combinatie met enkele elementen. Vanwege de kunstzinnige accenten en wordarts is deze collectie ook zeer geschikt voor quote-doeken, artjournal-kaarten en wenskaarten. klik op de preview om naar het product te gaan in de Pickleberrypop shop, onder de previews staat de a link naar hetzelfde product in the Digiscrap shop.

Layout created with | Lootje gemaakt met Cuteness Alert and Layout Templates Kit:

Chaos Lounge -CT Pickleberrypop

This collection is available at | Dit product is verkrijgbaar bij Digiscrap