Category Archives: Digitaal scrapbook

January’s Magic collection

The January’s Magic collection is all about the magic of a new fresh January start. For a lot of us is January the month of change. We have resolutions and the urge to change things and get rid of old unpleasant or unhealthy habits. You can make with this great artjournal collection fabulous scrapbook pages with photo’s, express your feelings in your own artistic art-journal way or write things down in combination wit some elements. Because of the artsy accents and word-arts is this collection also very suitable for quote canvasses and greeting cards. I have in the goodie pack an example how to use this kit as an pocket journal planner. Go to my store at Pickleberrypop | Digiscrap.nl

De January’s Magic collectie gaat helemaal over de magie van een nieuwe frisse januari-start. Voor velen van ons is januari de maand van verandering. We hebben goede voornemens en de wil om dingen te veranderen om zo oude onplezierige of ongezonde gewoonten kwijt te raken. Je kunt met deze geweldige artjournal collectie fantastische scrapbookpagina’s maken met foto’s, je gevoelens uiten op je eigen artistieke artjournal-manier of dingen opschrijven in combinatie met enkele elementen. Vanwege de kunstzinnige accenten en wordarts is deze collectie ook zeer geschikt voor quote canvassen en wenskaarten. Ik heb in de goodiepack een voorbeeld hoe deze kit te gebruiken is als pocket journal planner. Ga naar mijn winkel bij Digiscrap.nl | Pickleberrypop

Winter Accents – Brushalikes

Oud en nieuw is dit Winter Accents – Brushalikes digitaal artjournal pakket dat is samengested uit overlays en stempels van twee oudere SPPP/DD producten: Warm Winter en Oh Deer! Verder zitten er ook opnieuw gekleurde elementen van de Assorted Brushalikes #2 in. Deze overlays zijn uitermate geschikt om mee te artjournalen of om je winter layouts te voorzien van wat extra’s.

Old and new is this Winter Accents – Brushalikes digital artjournal pack that is assembled from overlays and stamps from two older SPPP / DD products: Warm Winter and Oh Deer! Furthermore, there are also re-colored elements of the Assorted Brushalikes # 2. These overlays are ideal for artjournals or to provide your winter layouts with some extras.

Hygge collection

Hygge is so much more then “only” a Danisch word that stands for coziness. Hygge is a way of life. There are a lot of books about Hygge. Hygge is warm, peaceful, mindful and so much more. This collection is full of warm, cozy winter elements. The wordarts are about hygge, coziness, love and winter. A perfect collection to make scraps and (greeting) cards with. Go to my store at Pickleberrypop | Digiscrap.nl

Hygge is zoveel meer dan “slechts” een Deens woord dat staat voor gezelligheid. Hygge is een manier van leven. Er zijn veel boeken over Hygge geschreven. Hygge is warm, vredig, opmerkzaam en nog veel meer. Deze collectie zit vol met warme, gezellige winter elementen. De wordarts gaan over hygge,gezelligheid, liefde en winter. Een perfecte verzameling om mee te scrappen of om bijvoorbeeld (wens) kaarten mee te maken. Ga naar mijn winkel bij Digiscrap.nl | Pickleberrypop

Here are some great pages created by the PBP store CT members Alannabanana, Beth and Sylvia

Cookies Christmas – Collection

The Cookies Christmas – Collection is about cookies, backing, gingerman, candycanes, sweet recipes and having fun! This collection is full of christmas related stuff and has beautiful colors. The wordarts are about home backed recipes, the smell of fresh backed cookies, Christmas and gingerman. A perfect collection to make scraps, greetingcards, menu’s and recipe cards with. Go to my store at Pickleberrypop | Digiscrap.nl

Cookie Christmas – Collectie gaat over koekjes, bakken,koekmannetjes, zuurstokken, zoete gerechten en plezier hebben. Deze collectie zit vol met kerst gerelateerde dingen en heeft prachtige kleuren. De wordarts gaan over zelf bak recepten, de geur van vers gebakken koekjes, kerst en koekmannetjes. Een perfecte collectie om mee te scrappen, kaarten me te maken of menu’s en recepten kaartjes. Ga naar mijn winkel bij Digiscrap.nl | Pickleberrypop

Time Flies – pagekit

Time Flies – Pagekit is a digital pagekit (papers and elements) and a perfect match with the Dutch Choice of December 2019. Time Flies is partly about old/new year and can also be used for regular winter scraps, cause time is something of all times 😉 The set includes 6 digital background papers in jpg file format – in 8 unique texture/designs (12 x 12 inch). And 53 digital elements all are saved at 300 dpi.

Time Flies – Pagekit is een digitaal scrapbook pakket (papers en elements) dat perfect matched met de Dutch Choice van december 2019. Time Flies gaat gedeeltelijk over oud op nieuw maar kan ook heel goed voor dagelijkse winter scraps gebruikt worden, tijd is per slot van rekening iets van alle tijden 😉 Dit pakket bestaat uit 6 papers (JPG) en 53 elementjes in PNG bestandsformaat. Alle bestanden zijn 300 dpi.

Holy Night Christmas pagekit

This is my newest Christmas pagekit Holy night. Holy Night is all about Christmas. The story of the Herald angels singing peace on earth – Joy to the world! Because A star is born, the newborn King! It is full of Christmas related decorations, doodles, wordarts and has beautiful colors. The wordarts are about the Message of Christmas. A perfect kit to create Christmas pages with, or Christmas cards! Go to my store at Pickleberrypop | Digiscrap.nl

Dit is mijn nieuwste kerst pagekit Holy Night. Bij Holy Night draait alles om kerst. Het verhaal van de engelen die vrede op aarde zingen – Joy to the world! Er is een ster geboren, de Koningszoon! Het zit vol met kerstgerelateerde decoraties, doodles, wordarts en heeft prachtige kleuren. De wordarts gaan over de blijde Kerstboodchap. Een perfecte kit om kerstpagina’s en/of kerstkaarten mee te maken! Ga naar mijn winkel bij Digiscrap.nl | Pickleberrypop

This gorgeous pages are created by Tierre (PBP CT), Sylvia (PBP CT) and MaaikePGD (Digiscrap.nl – Designer van Pixel Giraffe Design) | Deze prachtige layouts zijn gemaakt door Tierre (PBP CT), Sylvia (PBP CT) and MaaikePGD (Digiscrap.nl – Designer Pixel Giraffe Design)

A Grateful Heart – Collection

The “A Grateful Heart” collection is in the first place suitable for all your autumn scrapbook projects! It is full of autumn related stuff and has beautiful colors. The wordarts are about thankfulness and gratitude. A perfect collection to express yourself, to create thanskgiving pages with, or “just” daily autumn pages 😉

Go to my store at Pickleberrypop | Digiscrap.nl

De “A Grateful Heart” collectie is in de eerste plaats geschikt voor al jouw herfst scrapbook projecten! Het zit vol met herfst gerelateerde dingen en heeft prachtige kleuren. De wordarts gaan over dankbaarheid en erkentelijkheid. Een perfecte verzameling om jezelf uit te drukken, om thanksgiving layouts mee te maken of voor de “gewone” dagelijkse herfst scraps 😉

Ga naar mijn winkel bij Digiscrap.nl | Pickleberrypop

The A Litlle Spooky Collection

I do not like scary stuff at all! That’s why I’ve created this cute A Little Spooky collection. This collection is a cute version for Halloween or other spooky theme’s and perfect to make the cutest spooky layouts with. | Ik houd helemaal niet van griezelige, enge dingen! Daarom heb ik deze A Little Spooky collectie gemaakt. Het is een lieve versie voor Halloween en andere griezelige thema’s en perfect om schatig griezelige layouts mee te maken.

Go to the SPPP shop at Pickleberrypop | Ga naar de SPPP shop by Digiscrap

Freebie created with this spooky collection | Freebie gemaakt met deze spooky collectie

This cute spooky pages are created by Sylvia and Oldenmeade (Pickleberry CT) | Deze
schattig griezelige layouts zijn gemaakt door Sylvia en Oldenmeade (Pickleberry CT)

The Indian Summer collection

The Indian Summer collection is in the first place suitable for every day! It is full of flowers, has beautiful colors and an Indian touch with arrows and an antler. The wordarts are about Indian summer days. Thats the warm autumn weather between September and half  November a kind of mini revival of the summer in which we enjoy the warm after summer days with hazy fields and warm temperatures.

From Tuesday 10/1 in the SPPP shop at Pickleberry in two $2 treat package (elements/brushalikes and papers/clusters) till Monday 10/7 because of DSD and from Friday 10/11 in the SPPP shop at Digiscrap.nl with 20% discount till Monday 10/13.

De Indian Summer collectie is in de eerste plaats geschikt voor allerdaagse scrap layouts! Het zit vol met bloemen, heeft prachtige kleuren en een tikkeltje indianen thema vanwege de pijltjes en het geweitje. De worarts gaan over Indian summer days, dat is een uitdrukking voor warm nazomer weer tussen de maand september en half november waarin we genieten van warme temperaturen en heiige velden.

Vanaf dinsdag 1/10 in de SPPP winkel bij Pickleberrypop in twee $2 traktatie verpakkingen (elements/brushalikes en papers/clusters) tot en met maandag 7/10 en vanaf vrijdag 11/10 in de SPPP winkel bij Digiscrap.nl met 20% korting tot en met maandag 13/10.

Go to the SPPP shop at Pickleberrypop | Ga naar de SPPP shop by Digiscrap

Layouts created with Indian Summer: |Lootjes gemaakt met Indian Summer:

Page by Tierre (Pickleberrypop)
Page by Oldenmeade (Pickleberrypop)
Page by Yorkiemom (Pickleberrypop)
Page by Alannabanana (Pickleberrypop)
Page by Mother Bear (Pickleberrypop)

The Bohemian Life collection

The Bohemian Life collection is all about finding (artistic) freedom in your own authentic way. Cause it’s always better be a be an original then a copy 😉 Stay true to yourself!

From Tuesday 9/24 in the SPPP shop at Pickleberry with 20% discount till Friday 09/27 and from Friday 9/27 in the SPPP shop at Digiscrap.nl with 20% discount till Monday 09/30.

De Bohemian Life collectie gaat over (artistieke) vrijheid op je eigen authentieke wijze. Want het is beter origineel te zijn dan een kopie. Blijf trouw aan jezelf!

Vanaf maandag 24/9 in de SPPP winkel bij Pickleberrypop met 20% korting tot en met vrijdag 27/9 en vanaf vrijdag 27/9 in de SPPP winkel bij Digiscrap.nl met 20% korting tot en met maandag 30 september.

Go to the SPPP shop at Pickleberrypop | Ga naar de SPPP shop by Digiscrap