Artjournal – Als een vis

Vorige week heb ik een nieuw boek gekocht. Ik kon het niet laten… Hij stond buiten in het rek voor de boekenwinkel. Een groot kartonnen prentenboek met alleen maar getekende visjes. Er stond een boos visje, een jaloers visje, een bang visje en zelfs een verward visje in. Het was een kinderprentenboek en ik kon mijn ogen er niet vanaf houden… Toen ik zag dat er 50% korting op zat stond ik al in de winkel bij de kassa om af te rekenen. Wat dit verhaal met mijn artjournal heeft te maken? Nou, deze anekdote is een heel mooi bruggetje naar mijn eerste kaartje:


De ondergrond heb ik gemaakt met ecoline. Eerst heb ik het papier nat gesprayd met water. Vervolgens heb ik 3 koele tinten ecoline gebruikt. Groen, blauw en een koele geel tint. Deze kleuren passen perfect bij elkaar omdat ze alle drie koel zijn. Doe je bij inkt warme en koele tinten door elkaar heen, dan ontstaat er een bruin/grijze tint (modder) en dat moeten we niet hebben. Na het opbrengen van de kleuren heb ik de overtollige ecoline gelijk afgedept. Toen de inkt droog was heb ik er nog wat op gestencild met witte vloeibare acryl. De kleuren en de manier waarop de inkt was doorgelopen deden me sterk denken aan zeewier en water. En waarschijnlijk zwaar beïnvloed door mijn impuls aankoop van de week ervoor, ben ik voor het thema vissen gegaan. Voor de illustratie zelf heb ik potloden, fineliner, een witte pen en een groene stift gebruikt. Ik ben eerst begonnen met de gestencilde delen om te trekken een in te kleuren. Daarna heb ik de visjes en het zeewier en de teksten getekend.

Artjournal – Like a fisch

Last week I bought a new book. I couldn’t help it… He was standing outside in the shelf in front of the bookstore. A large cardboard picture book with only drawn fish. It contained an angry fish, a jealous fish, a scared fish and even a confused fish. It was a children’s picture book and I could not keep my eyes off it… When I saw that it was 50% off, I was already in the store at the checkout to pay. What does this story have to do with my artjournal? Well, this anecdote is a very nice bridge to my first card.

I made the background with ecoline. First I sprayed the paper wet with water. I then used 3 cool shades of ecoline. Green, blue and a cool yellow shade. These colors match perfectly because they are all three cool. If you mix warm and cool shades with ink, a brownish/gray tint (mud) is created and we shouldn’t have that. After applying the colors, I immediately blotted out the excess ecoline. When the ink was dry, I stenciled some with white acrylic liquid ink. The colors and the way the ink went through reminded me a lot of seaweed and water. And probably heavily influenced by my impulse purchase the week before, I went for the “fish” theme. For the illustration I used pencils, a fineliner, a white marker and a green marker. I first started by coloring the stenciled parts. After that I drew the fish and the seaweed and the texts.