Monthly Archives: December 2019

CU – Hygge Doodles

CU – Hygge Doodles is a digital Commercial Use elements and brushes pack specially created for designers. This pack includes 12 digital unique (handdrawn) winter elements which I have digitally drawn. The elements are in png file format, the templates in psd and tif format and the brushes in abr file. They have a lagers size as shown on the preview. All files are saved at 300 dpi.

CU – Hygge Doodles is een digitaal commercieel gebruik (CU) elements en brushes pakket speciaal gemaakt voor ontwerpers. Dit pakket bevat 12 digitale unieke (digitaal met de hand getekende) winter elementjes. De elementjes zijn in png bestands formaat, de templates in psd en tif formaat en de brushes in een abr bestand. De doodles zijn groter dan het formaat getoond op de preview. Alle bestanden zijn 300 dpi.

CU – Hygge Elements

CU – Hygge Elements is a digital Commercial Use elements pack specially created for designers. This pack includes 10 realistic digital unique elements. The elements are in png file format and have the same size as showed on the preview. All files are saved at 300 dpi.

CU – Hygge Elements is een digitaal commercieel gebruik (CU) elements pakket speciaal gemaakt voor ontwerpers. Dit pakket bevat 10 realistische, digitale en unieke elementjes. De elementjes zijn in png bestands formaat, en hebben dezelfde grootte als getoond op de preview. Alle bestanden zijn 300 dpi.

Hygge collection

Hygge is so much more then “only” a Danisch word that stands for coziness. Hygge is a way of life. There are a lot of books about Hygge. Hygge is warm, peaceful, mindful and so much more. This collection is full of warm, cozy winter elements. The wordarts are about hygge, coziness, love and winter. A perfect collection to make scraps and (greeting) cards with. Go to my store at Pickleberrypop | Digiscrap.nl

Hygge is zoveel meer dan “slechts” een Deens woord dat staat voor gezelligheid. Hygge is een manier van leven. Er zijn veel boeken over Hygge geschreven. Hygge is warm, vredig, opmerkzaam en nog veel meer. Deze collectie zit vol met warme, gezellige winter elementen. De wordarts gaan over hygge,gezelligheid, liefde en winter. Een perfecte verzameling om mee te scrappen of om bijvoorbeeld (wens) kaarten mee te maken. Ga naar mijn winkel bij Digiscrap.nl | Pickleberrypop

Here are some great pages created by the PBP store CT members Alannabanana, Beth and Sylvia

Newsletter freebie download page

Herewith the newsletter freebie for this week. You can download this freebie by clicking the preview. This freebie is only for a limited time available. Thank you and Enjoy!

Hier is de nieuwsletter freebie van deze week. Je kunt de freebie downloaden door op de preview te klikken. Deze freebie is slechts tijdelijk beschikbaar. Bedankt en veel plezier!

Cookies Christmas – Collection

The Cookies Christmas – Collection is about cookies, backing, gingerman, candycanes, sweet recipes and having fun! This collection is full of christmas related stuff and has beautiful colors. The wordarts are about home backed recipes, the smell of fresh backed cookies, Christmas and gingerman. A perfect collection to make scraps, greetingcards, menu’s and recipe cards with. Go to my store at Pickleberrypop | Digiscrap.nl

Cookie Christmas – Collectie gaat over koekjes, bakken,koekmannetjes, zuurstokken, zoete gerechten en plezier hebben. Deze collectie zit vol met kerst gerelateerde dingen en heeft prachtige kleuren. De wordarts gaan over zelf bak recepten, de geur van vers gebakken koekjes, kerst en koekmannetjes. Een perfecte collectie om mee te scrappen, kaarten me te maken of menu’s en recepten kaartjes. Ga naar mijn winkel bij Digiscrap.nl | Pickleberrypop

Time Flies – pagekit

Time Flies – Pagekit is a digital pagekit (papers and elements) and a perfect match with the Dutch Choice of December 2019. Time Flies is partly about old/new year and can also be used for regular winter scraps, cause time is something of all times 😉 The set includes 6 digital background papers in jpg file format – in 8 unique texture/designs (12 x 12 inch). And 53 digital elements all are saved at 300 dpi.

Time Flies – Pagekit is een digitaal scrapbook pakket (papers en elements) dat perfect matched met de Dutch Choice van december 2019. Time Flies gaat gedeeltelijk over oud op nieuw maar kan ook heel goed voor dagelijkse winter scraps gebruikt worden, tijd is per slot van rekening iets van alle tijden 😉 Dit pakket bestaat uit 6 papers (JPG) en 53 elementjes in PNG bestandsformaat. Alle bestanden zijn 300 dpi.

CU – Red Ribbon Bows

CU – Red Ribbon Bows is a digital Commercial Use elements pack specially created for designers. This pack includes 7 digital unique elements created from real ribbons. The elements are in png file format and have the same size as showed on the preview. All files are saved at 300 dpi.

CU – Red Ribbon Bows is een digitaal commercieel gebruik (CU) elements pack speciaal gemaakt voor ontwerpers. Dit pakket bevat 7 digitale unieke elementjes gemaakt met echte strikken en lint. De elementjes zijn in png bestands formaat, en hebben dezelfde grootte als getoond op de preview. Alle bestanden zijn 300 dpi.

CU – Sweet Xmas

CU – Sweet Xmas is a digital Commercial Use elements pack specially created for designers. This pack includes 10 digital unique elements from real Christmas decorations and self backed cookies. The elements are in png file format and have the same size as showed on the preview. All files are saved at 300 dpi.

CU – Sweet Xmas is een digitaal commercieel gebruik (CU) elements pack speciaal gemaakt voor ontwerpers. Dit pakket bevat 10 digitale unieke elementjes gemaakt met echte kerst decoraties en zelf gemaakte koekjes. De elementjes zijn in png bestands formaat, en hebben dezelfde grootte als getoond op de preview. Alle bestanden zijn 300 dpi.

CU – Holy Night Doodles

CU – Holy Night Doodles is a digital Commercial Use elements, templates and brush pack specially created for designers. This pack includes 10 digital unique (handdrawn) elements digitally drawn. The elements are in png file format, the templates in psd and tif format and the brushes in abr file. They have a lagers size as showed on the preview. All files are saved at 300 dpi.

CU – Holy Night Doodles is een digitaal commercieel gebruik (CU) elements, templates en brush pack speciaal gemaakt voor ontwerpers. Dit pakket bevat 10 digitale unieke (digitaal met de hand getekende) elementjes. De elementjes zijn in png bestands formaat, de templates in psd en tif formaat en de brushes in een abr bestand. De doodles zijn groter dan het formaat getoond op de preview. Alle bestanden zijn 300 dpi.

CU – Torned Music Papers elements pack

CU – Torned Music Papers is a digital commercial use (CU) elements pack specially created for designers. This pack includes 10 digital unique elements created from real torned music paper pieces. The elements are in png file format and have the same size as showed on the preview. All files are saved at 300 dpi.

CU – Torned Music Papers is een digitaal commercieel gebruik (CU) elements pack speciaal gemaakt voor ontwerpers. Dit pakket bevat 10 digitale unieke elementen gemaakt van verscheurd muziekpapier stukken. De elementen hebben de png-bestandsindeling en dezelfde grootte als in het voorbeeld. Alle bestanden 300 dpi.